Neljännesvuosiraportti tammi–maaliskuu 2022

Uutiset

LAKISÄÄTEINEN LEHDISTÖTIEDOTE
 

Neljännesvuosiraportti tammi–maaliskuu 2022
 

Vahva vuosineljännes, hyvää orgaanista kasvua

• Liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 5 826 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 233)

• Tilauskanta kasvoi 20 % ja oli 17 334 miljoonaa Ruotsin kruunua (14 397)

• EBITA kasvoi 11 % ja oli 295 miljoonaa Ruotsin kruunua (266)

• EBITA-marginaali oli 5,1 % (5,1)

• Tulos verojen jälkeen oli 227 miljoonaa Ruotsin kruunua (202)

• Liiketoiminnan kassavirta oli 341 miljoonaa Ruotsin kruunua (144)

• Nettovelka oli - 829 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1 134)

• Vuosineljänneksen aikana toteutettiin kuusi yrityskauppaa, jotka kasvattivat

   liikevaihtoa vuositasolla noin 217 miljoonaa Ruotsin kruunua

• Osakekohtainen tulos ja laimennettu osakekohtainen tulos olivat 1,12 Ruotsin

   kruunua (1,02) ja 1,11 Ruotsin kruunua (1,02)
 

Konsernijohtajan kommentit
Vuosineljänneksen aikana kokonaisliikevaihto kasvoi 11 prosenttia, josta neljä prosenttia oli orgaanista kasvua. Tilauskertymä kasvoi 13 prosenttia ja tilauskanta on nyt kaikkien aikojen parhaalla tasolla. Ennätyksellisen tilauskannan ja service-palveluiden kasvaneen kysynnän ansiosta Bravidan lähtökohdat tuleville vuosineljänneksille näinä epävakaina aikoina ovat hyvät.
 

Liikevaihto ja EBITA-marginaali
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä maailmaa leimasi Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ja sen aiheuttama kärsimys koskettaa meitä syvästi. Bravida tuomitsee nämä väkivallanteot ja tukee humanitaarista työtä lahjoituksilla UNHCR:lle. Geopoliittisen tilanteen ja pandemian sekä inflaation ja korkojen nousun aikana olen ylpeä ja levollinen siitä, että Bravidan liiketoimintamalli pitää pintansa ja takanamme on menestyksekäs vuosineljännes. Kokonaiskasvu oli vuosineljänneksellä 11 %, josta orgaanisen kasvun osuus oli 4 % ja yritysostojen osuus 5 %. Olen erityisen tyytyväinen orgaaniseen kasvuun, johon pääsimme koronapandemian vuosineljänneksen alussa aiheuttamista sairauspoissaoloista huolimatta.

Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa. EBITA-marginaali pysyi ennallaan 5,1 prosentissa ja kasvoi Norjassa ja Suomessa. On ilahduttavaa huomata, että Suomen liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi tehty kova työ tuottaa edelleen tulosta.

Tilauskertymä oli hyvä, ja tilauskanta kasvoi vuosineljänneksellä 815 miljoonalla kruunulla kaikkien aikojen parhaalle tasolleen.
 

Parantunut kassavirta ja alhainen velkaantumisaste
Kassavirta parani vuosineljänneksellä, mikä johti ennätyksellisen alhaiseen velkaantumisasteeseen. Kassakonversio parani edelleen 92 prosenttiin.
 

Yritysostot
Työskentelemme yritysostojen parissa edelleen tehokkaasti. Vuosineljänneksen aikana toteutimme kuusi yritysostoa, joiden tuoma vuotuinen liikevaihto on yhteensä 217 miljoonaa Ruotsin kruunua. Lisäksi olemme allekirjoittaneet ostosopimukset kolmesta muusta yrityksestä, joiden vuotuinen liikevaihto on 414 miljoonaa Ruotsin kruunua. Meillä on jatkossa hyvät mahdollisuudet lisätä yritysostojen tahtia, sillä meillä on paljon potentiaalisia yrityskauppakohteita, vahva tase ja vakaa hintataso lisäyrityskaupoille.
 

Kestävä kehitys
Jatkamme työtämme kestävän kehityksen hyväksi. Tuotteidemme ja palveluidemme avulla asiakkailla on mahdollisuus saada ilmastoälykkäitä taloteknisiä järjestelmiä, energiaparannuksia vanhoihin kiinteistöihin sekä service-palveluita, jotka pidentävät kiinteistöjen käyttöikää. Markkinat eivät ole vielä aivan valmiita tarvittaviin investointeihin, mutta arvioni on, että tämä muuttuu ajan myötä.

Samaan aikaan konsernin siirtyminen kohti sähköautoja etenee positiiviseen suuntaan, ja tänä vuonna on tilattu jo 207 sähköautoa. Valitettavasti toimitusajat ovat pitkiä, joten näillä sähköautoilla ei ole välitöntä vaikutusta hiilidioksidipäästöihimme.

Työtapaturmista johtuvat poissaolot (LTIFR) ovat vähentyneet 22 prosenttia. Norja on edelleen selvästi tavoitetason alapuolella, ja tilanne on parantunut myös muissa maissa.

Bravida yhdisti huhtikuussa kestävän kehityksen kriteerit olemassa olevaan 2,5 miljardin kruunun luottojärjestelyyn. Kestävän kehityksen kriteerit on yhdistetty tilattujen sähköautojen lukumäärään ja LTIFR-taajuuden laskemiseen.
 

Tulevaisuudennäkymät
Lähdimme vuoteen 2022 positiivisin näkymin sekä service- että urakointiliiketoiminnan osalta. Näkemykseni on edelleen myönteinen, mutta Ukrainan sodan seuraukset ja Venäjän vastaiset pakotteet sekä Kiinassa asetetut pandemiarajoitukset ovat vaikuttaneet negatiivisesti rakennusalan materiaalivirtoihin. Bravidalla ei ole käynnissä liiketoimintaa, johon sota vaikuttaisi suoraan, mutta näemme rakennusalalla nyt merkittävää kustannusten nousua ja materiaalipulan riskiä. Tämä voi jatkossa vaikuttaa rakennussuhdanteeseen ja urakointimarkkinoihin. Seuraamme tiiviisti kehitystä, ja meillä on selkeät prosessit materiaalihintojen ja muiden kustannusten nousun hallintaan. Toistaiseksi vaikutukset ovatkin olleet vähäisiä ja olemme pystyneet kompensoimaan ne.

Service-liiketoimintamme on merkittävästi vähemmän herkkä suhdannevaihteluille ja materiaalikustannusten nousulle. Lisäksi EU:n vihreän kehityksen ohjelma ja taksonomia ovat vakauttavia tekijöitä laskusuhdanteessa.

Eurooppa, joka haluaa vähentää riippuvuuttaan Venäjän energiasta, on Bravidalle myös mahdollisuus. On todennäköistä, että yhä useammat asiakkaamme vaativat tulevaisuudessa energiatehokkaampia ratkaisuja.

On vaikea ennustaa, miten erilaiset ulkoiset tekijät vaikuttavat tulevaisuuteen, mutta luotan vahvaan tilauskantaamme, hyvään service-palvelujen kysyntään ja liiketoimintamalliin, joka on osoittanut vahvuutensa aiemmissa kriiseissä.

Mattias Johansson
Tukholma, huhtikuussa 2022
 

Lisätietoja antaa:       
Peter Norström, Head of Investor Relations
Puhelin: +46 8 695 20 07
Sähköposti: peter.norstrom@bravida.se

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta 29.4.2022 kello 9:30 Ruotsin aikaa. Esitys pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä verkossa tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.
 

Linkki webcastiin:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q1-2022

 

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:
SE:  +46856642692

UK:  +443333009273
US:  +1 6319131422
PIN:  36255085#
 

Raportti ja esitys
Raportti ja esitys julkaistaan osoitteessa www.bravida.se/en/investors

Bravida Holding AB on velvollinen julkistamaan nämä tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Edellä mainittu yhteyshenkilö on toimittanut tiedot julkaistaviksi 29.4.2022 klo 7.30 CET.