Bravida Finland aloitti vuoden vahvasti

Uutiset

Lehdistötiedote
3. toukokuuta 2023

Talotekniikan yhtiö Bravida Finlandin liikevaihto ja tulos kasvoivat alkuvuonna tuntuvasti edellisvuodesta. Liikevaihto ylsi tammi-maaliskuussa 49,4 miljoonaan euroon, jossa kasvua 27 prosenttia. Valtaosa kasvusta tuli orgaanisesti.

Vastaavasti liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 28 prosenttia 1,82 miljoonaan euroon. Suhteellinen kannattavuus säilyi 3,7 prosentissa. Uusia tilauksia kertyi 48,6 miljoonan euron arvosta ja tilauskanta nousi 109,0 miljoonaan euroon. Molemmissa kasvua kertyi yli 40 prosenttia vuoden takaisesta.

”Vahva tilauskanta siivitti meidät hyvään lopputulokseen alkuvuonna. Erityisesti palveluliiketoiminta on kasvanut ja kehittynyt myönteisesti. Kasvu tarvitsee tietysti tekijänsä, mistä iso kiitos henkilöstöllemme. Inflaatio- ja korkoympäristö asettavat omat haasteensa, joten seuraamme kulujen kehitystä tarkasti ja valikoimme uudet projektit huolellisesti”, Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopainen kertoo.

Vahvan orgaanisen kasvun rinnalla Bravida Finland jatkaa myös yritysostoja. Turun LaatuSähkö Oy:n liiketoiminta siirtyi Bravidalle toukokuun alussa.

”Bravidan matala velkaantumisaste voi avata meille uusia mahdollisuuksia nykyisessä toimintaympäristössä. Pidämme silmät auki uusien yritysostojen varalta”, Marko Holopainen sanoo.

Korkojen nousu ja inflaatio hidastavat investointeja ja asuntorakentaminen vähenee tänä vuonna.

Korjausrakentaminen ja palveluliiketoiminta tuovat vakautta. Vihreään siirtymään liittyvät energia- ja ilmastotoimet tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Sähköistäminen, digitalisaatio ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamistarpeet luovat kysyntää palveluillemme, ja siksi meillä on hyvät lähtökohdat tulevaisuutta ajatellen”, toimitusjohtaja Marko Holopainen arvioi.

Bravida-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 655 miljoonaa euroa*, kasvua viime vuodesta 28 prosenttia. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 25 prosenttia ja oli 32,6 miljoonaa euroa.  Uusia tilauksia kertyi 603 miljoonaa euroa ja tilauskanta oli 1,4 miljardia euroa.

*Laskettu 3.5.2023 valuuttakurssilla

Lue konsernin tulosraportti täältä https://www.bravida.fi/investors/
 

Lisätietoja:
Marko Holopainen
toimitusjohtaja, Bravida Finland Oy
p. 0400 458 158
marko.holopainen@bravida.fi