Bravida Finland Oy käynnisti energiatehokkuuspalveluiden liiketoiminnan valtakunnallisesti

Vallitseva maailmantilanne, nousevat hinnat sekä kasvavat ilmastotavoitteet ovat saaneet kiinteistöt pohtimaan yhä enemmän energiatehokkuuden mahdollisuuksia. Bravida Pohjoismaiden johtavana kestävien taloteknisten kokonaisratkaisujen toimittajana service- ja urakointipalveluissa käynnisti nyt myös Suomessa energiatehokkuuspalveluiden liiketoiminnan valtakunnallisesti.

Uutiset

Bravidan Pohjoismaisen konseptin mukaisesti energiatehokkuuspalvelut ovat jatkossa tarjolla ja keskiössä kaikissa Bravidan toimintamaissa. Kilpailukyvystään ja vastuullisuudestaan huolehtivat yritykset investoivat merkittävästi ilmastopäästöjen pienentämiseksi, jolloin energiatehokkuutta parantavat palvelut tulevat yhä ajankotaisemmiksi. Kustannussäästöt, riskienhallinta ja energiaomavaraisuus ovat silti edelleen yleisimmät syyt sekä toteutuneisiin että tuleviin energiatehokkuusinvestointeihin. Keskeisimmät investointikohteet ovat kiinteistön talotekniikka sekä energia-automaatio.

Talotekniikka-alan yrityksien tulee nyt ja tulevaisuudessa kyetä kehittämään kasvavissa määrin rakennusten ja kiinteistöjen energiatehokkuutta. Oman ilmastovastuullisen toiminnan lisäksi Bravidalla on tärkeä rooli myös asiakkaidensa energiantehokkuuden parantamisessa. Bravida on toteuttanut tuhansille asiakkaalle erikokoisia ja laajuisia energiatehokkuustoimenpiteitä. Suomessa Bravida palvelee valtakunnallisesti lähes 900 ammattilaisen voimin.

Pienilläkin toimenpiteillä voi saada aikaan suuria vaikutuksia kiinteistöjen energiansäästöön sekä käyttömukavuuteen. “Jo ennen kuin nykyisten taloteknisten ratkaisujen kunto, toimivuus ja tehokkuus selvitetään, on haastateltava kiinteistön käyttäjiä. Heidän toimintansa vaikuttaa eniten kiinteistön energiatehokkuuteen”, kertoo energiaratkaisujen ja palvelujen myyntipäällikkö Hannu Halme.

Bravida suorittaa kiinteistön energiahankkeet aina tarpeiden mukaan ja avaimet käteen -periaatteella suunnittelusta projektin luovutukseen. Jatkuvan kiinteistöautomaation etähallinnan avulla varmistetaan, että tehdyt energiainvestoinnit myös tuottavat kartoitusvaiheessa luvatut säästöt.

Lisätietoja
Hannu Halme, myyntipäällikkö, puh. +358 449700625, hannu.halme@bravida.fi
Timo Meri, yksikön johtaja, puh.  +358 444103636, timo.meri@bravida.fi