Bravida Finland toteuttaa energiatehokkaan Matinkylän lukion ilmanvaihdon: ”Bravidalta saa sitä mitä tilaa”

Espooseen loppuvuodesta 2023 valmistuvan Matinkylän lukion ilmanvaihdosta vastaa Bravida. Koulun rakentamista ohjaa tiukka tahtituotanto, mutta Bravida on pysynyt hienosti aikataulussa. Aiemmat hyvät yhteistyökokemukset edesauttoivat, että pääurakoitsija SRV valitsi Bravidan rakentamisen kumppanikseen.

Uutiset

Espoon Matinkylään rakennetaan parhaillaan energiatehokasta, elinkaariviisasta ja tiloiltaan muunneltavaa Matinkylän lukiota. Koulu on mitoitettu 900 oppilaalle, ja siellä on perinteisten luokkatilojen lisäksi muunneltavia oppimisympäristöjä. Bravida vastaa viisikerroksisen lukion ja sen yhteyteen rakennettavan kolmikerroksisen liikuntahallin ilmanvaihdosta.

”Tässä projektissa on ollut hyvin tiukka ja kunnianhimoinen aikataulu, eli kaikilla urakoitsijoilla on tarkkaan määritelty ja rajallinen työaika. Ajoittaisesta paineesta huolimatta etenemistapa on ollut hyvä, sillä jokainen taho on sitoutunut tekemään oman osuutensa ajallaan. Se helpottaa myös meidän työskentelyämme. Projekti on sujunut mallikkaasti, ja tällä hetkellä olemme aikataulussa jopa hieman edellä”, Bravidan projektipäällikkö Ville Tuomaala kertoo elokuussa 2022 alkaneista asennustöistä.

Bravidan valintaa puolsi aiempi hyvä yhteistyö

Ilmanvaihdon rakentaminen on sujunut myös pääurakoitsija SRV:n mukaan hyvin.

”Bravida on pysynyt hienosti aikataulussa ja saanut hankittua tärkeät laitteet sekä työkalut ajallaan. Koska työskentelyä ohjaa tahtituotanto, viivästyksille tai tarvittavien osien puuttumiselle ei ole ollut aikaa. Materiaalien saaminen varsinkin kriittisten hankintojen osalta on ollut tärkeää – erityisesti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, SRV:n talotekniikan projektipäällikkö Marko Kettunen kertoo.

SRV valitsi Bravidan vastaamaan Matinkylän lukion ilmanvaihdosta aiempien hyvien kokemusten perusteella. SRV on tehnyt Bravidan ilmanvaihtoyksikön kanssa töitä muun muassa Aalto-yliopiston Otaniemessä sijaitsevan kampuksen yhteydessä.

”Aalto-yliopiston projektista jäi hyvä maku. Yhteistyöstä jäi tunne, että Bravidalta saa sitä mitä tilaa. Kuka tahansa osaa esittää ongelmia ja haasteita, mutta ratkaisuehdotusten esittäminen on paljon tärkeämpää – ja ratkaisut Bravida osaa. Myös hyvässä yhteistyössä toimiminen on valtavan tärkeä osa projektia. Toki tarjousneuvotteluissa myös itse tarjous vaikuttaa aina valintaan”, SRV:n Kettunen muistuttaa.

Hiilijalanjälkeä pienennetty jo rakentamisaikana

Tiukan aikataulun lisäksi myös uudiskohteen rakentamisen puhtausluokka P1 on vaatinut tarkkuutta. Aina kun Bravida on tehnyt ilmanvaihtorunkokanavan asennuksia, rakentanut konehuoneita tai tehnyt muita ilmanvaihtoon liittyviä töitä, kyseinen alue on muovitettu ja suljettu muilta töiltä. Vasta kun ilmanvaihtokanavat on saatu suljettua, ovat muut päässeet tiloihin töihin. Rakennushankkeen puhtausluokituksella tavoitellaan sitä, että kiinteistön tilat olisivat luovutusvaiheessa mahdollisimman puhtaat.

”SRV:llä on tiukka kontrolli siisteyden lisäksi myös työturvallisuudesta, rakennuksen kosteudenhallinnasta ja materiaalien suojauksesta. Tällä tarkkuudella jäljestä tulee varmasti hyvää”, Bravidan Tuomaala toteaa.

SRV:lle Matinkylän lukio on merkittävä hanke.

”Asiakas eli Espoon kaupunki on meille tärkeä yhteistyökumppani. Olemme rakentaneet muun muassa Monikon koulukeskuksen Leppävaaraan ja Jousenkaaren koulun Tapiolaan, joten lukio on hyvää jatkumoa koulurakentamisellemme Espoossa. Tässä projektissa tärkeä rooli on myös rakennuksen energiatehokkuudella ja jo rakentamisen aikaisella hiilijalanjäljen pienentämisellä. Maalämpöä on hyödynnetty jo rakennusvaiheessa”, SRV:n Kettunen kertoo.

Bravidan ilmanvaihtourakka valmistuu syyskuussa 2023. SRV luovuttaa koulurakennuksen Espoon kaupungille joulukuussa 2023, ja alkuvuodesta 2024 lukiolaiset pääsevät aloittamaan opiskelun uudenkarheassa lukiossa.

Asiakas: SRV
Kohde: Matinkylän lukio
Toimenpiteet: Ilmanvaihto
Urakka-aika: Elokuu 2022 – syyskuu 2023
Lisätietoja: Ville Tuomaala, IV-projektipäällikkö, ville.tuomaala@bravida.fi, p. 040 167 8510