Bravida Finlandille myönnettiin ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifikaatit

Kansainväliset sertifikaatit varmistavat, että Bravida toimii yhdenmukaisesti ja laadukkaasti läpi organisaation. Vaikka liiketoiminnan hiomisessa ollaan hyvällä mallilla, prosessien kehittäminen jatkuu.

Uutiset Vastuullisuus Työturvallisuus

Bravida Finland sai kerralla kolme kansainvälistä sertifikaattia: ISO 9001 -laatusertifikaatin, ISO 14001 -ympäristösertifikaatin sekä ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuussertifikaatin.

”Sertifikaatit ovat laadun tae asiakkaillemme ja muille sidosryhmille. He voivat luottaa siihen, että Bravidan eri yksiköissä, alueilla ja divisioonissa toimitaan yhdenmukaisesti eli Bravida Way -toimintajärjestelmän mukaisesti. Projektien läpivienti tarjouslaskennasta projektin luovuttamiseen asti kulkee samalla järjestelmällisellä tavalla. Tämä on asiakkaiden etu ja parantaa omaa kilpailukykyämme, sanoo Bravida Finlandin laatu-, ympäristö- ja työturvallisuuspäällikkö Markus Kamila.

Sertifikaattien saaminen on myös merkittävä tunnustus kaikille Bravidan työntekijöille.

”Sertifikaatit ovat kunnianosoitus kaikille bravidalaisille. Nyt olemme saaneet vahvistuksen tekemällemme työlle. Voimme olla ylpeitä siitä, että teemme asiat systemaattisesti ja korkeilla tavoitteilla, jotka tukevat yhtiön strategiaa”, Kamila sanoo.

Kehitystyö jatkuu edelleen

Muissa Pohjoismaissa toimiville Bravidan yksiköille on myönnetty jo aiemmin ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifikaatit. Kun Bravida aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2015, oli selvää, että sertifikaatteja haetaan myös Suomen toiminnalle.

”Halusimme antaa aikaa ja suotuisat puitteet prosessien sertifioinnille. Hallintajärjestelmien implementointi vie aikaa, varsinkin kun Bravida kasvaa kovaa vauhtia sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Eri tahojen yhteensovittaminen vaatii aina työtä”, Kamila toteaa.

Vaikka toiminta on nyt sertifioitu, kehittämistyö jatkuu.

”Nyt meillä korostuu tarve saada ylläpidettyä hyvä taso. Fokuksemme on toiminnan jatkuvassa parantamisessa, ja siihen koko organisaatiomme on sitoutunut.”

Bravidan kumppani sertifiointiprosessissa on Kiwa, jonka auditoijilla on vankka kokemus rakennusalalta. Kiwalta bravidalaiset ovat saaneet paljon hyviä käytäntöjä auditointiprosessissa.

Lisätietoja:

Markus Kamila
HSQE Manager
Puh. 050 358 1700

markus.kamila@bravida.fi