Energiatehokkuuteen vaikuttavat eniten kiinteistön käyttäjät

“Kun mietitään, mitä kiinteistön energiatehokkuudelle voi tehdä, pitää ensin selvittää, mitä ihmiset kiinteistössä tekevät”, sanoo Bravidan tuore energiaratkaisujen ja palvelujen myyntipäällikkö Hannu Halme.

Uutiset

Hannu on ehkä uusi Bravidalla, mutta asiakasyritysten kiinteistöjen parissa hän on työskennellyt jo parinkymmentä vuotta. Hän on ratkonut, miten esimerkiksi liiketilojen toiminnallisuuksia voi parantaa ja siten esimerkiksi säästää vettä, energiaa tai raaka-aineita.

Energiatehokkuutta tutkailtaessa samat asiat painavat mikro- ja makrotasolla. Kiinteistön energiaprojekteissakin kaikki alkaa ihmisestä.

“Jo ennen kuin nykyisten taloteknisten ratkaisujen kunto, toimivuus ja tehokkuus selvitetään, on haastateltava kiinteistön käyttäjiä. Heidän toimintansa vaikuttaa eniten kiinteistön energiatehokkuuteen”, sanoo Hannu.

Vaikutukset kertautuvat, kun esimerkiksi huoneistokohtainen energiansäästö tai säästämättä jättäminen vaikuttaa kiinteistön kokonaiskulutukseen.

 

Energialähteiden monipuolisuudesta tuli nopeasti valtti

Viimeistään vuonna 2022 kiinteistöjen omistajat heräsivät kysymykseen energian saatavuudesta ja muunneltavuudesta. Miten toimintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä, jos jotain energiamuotoa ei olekaan saatavilla?

Eri energiamuotojen kannattavuuteen tai soveltuvuuteen vaikuttavat esimeriksi kiinteistön sijainti ja ympäristön maantieteelliset piirteet.

“Moni asia yhdessä ratkaisee sen, mikä lopulta on paras energiayhdistelmä kiinteistölle. Kaikille alueille esimerkiksi ei saa toiveista huolimatta maalämpöä.”

Energiakartoituksen jälkeen kiinteistössä saatetaan tehostaa hukkalämmön kierrättämistä, aloittaa aurinkoenergian talteenotto ja ottaa käyttöön vara- tai puskurienergialähteitä. Kaikesta pitävät huolta kiinteistön energia-automaatio ja sen säädöt.

“Koneäly tarkkailee sääennustuksia ja sähköhinnan seurantaa reaaliajassa. Se laskee puolestamme, milloin on kannattavaa esimerkiksi käyttää kaukolämpöä ja milloin maalämpöä.”

 

Kiinteistön muuntojoustavuus vaikuttaa sen arvoon

Energiatehokkuuden parantamista miettivät nyt kaikki kansalaiset, viranomaiset, kaupan ketjut, logistiikka-alan yritykset ja teollisuuden toimijat. Jokaisella on omat energiahaasteensa.

Samanlaisia kiinteistöolosuhteita ei ole edes identtisissä kiinteistöissä. Välillä olosuhteet muuttuvat merkittävästi, kun rakennuksessa alkaakin aivan uudentyyppinen toiminta.

“Energiatehokkuushankkeissa pitäisikin huolehtia myös rakennuksen muuntojoustavuudesta. Samalla kiinteistöllä voi olla kymmeniä eri elämiä käyttöaikanaan. Muuntojoustavuus on sijoittamista tulevaisuutta varten.”

Hannu odottaa innolla työskentelyä Bravidan asiantuntijoiden kanssa.

“Meillä on Suomessa 850 asiantuntijaa ja se kertoo siitä, että meillä hommat kyllä sujuvat. Talotekniikkamarkkina on erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa, kun talotekniikan mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseksi hyödynnetään koko ajan enemmän. Meillä on menossa monia kiinnostavia hankkeita, joihin odotan pääseväni mukaan.”

Tutustu Bravidan energiatehokkuuspalveluihin

Tarjoamme energiatehokkuuspalveluita:

  • energiakartoitus,
  • energian käytön optimointi,
  • energiatehokkuusinvestoinnit,
  • säännölliset energiaraportit ja seurantapalvelut ja
  • etäkäyttöpalvelut.