Neljännesvuosiraportti huhti–kesäkuu 2023

Liikevaihto ja tilauskertymä kasvoivat hyvin

Uutiset

Lakisääteinen lehdistötiedote
14.7.2023

  • Liikevaihto kasvoi 14 % ja oli 7 306 miljoonaa Ruotsin kruunua (6 434)
  • Tilauskanta oli 16 597 miljoonaa Ruotsin kruunua (17 436)
  • EBITA kasvoi 8 % ja oli 407 miljoonaa Ruotsin kruunua (376)
  • EBITA-marginaali oli 5,6 % (5,9)
  • Tulos verojen jälkeen oli 302 miljoonaa Ruotsin kruunua (286)
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 134 miljoonaa Ruotsin kruunua (62)
  • Nettovelka oli -2 512 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1 760)
  • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin viisi yritysostoa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 190 miljoonaa Ruotsin kruunua
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,45 Ruotsin kruunua (1,39) ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,45 Ruotsin kruunua (1,38)

Konsernijohtajan kommentit
Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia, mihin vaikuttivat sekä orgaaninen kasvu että yritysostot kaikissa maissa. Samalla EBITA kasvoi kahdeksan prosenttia ja osakekohtainen tulos viisi prosenttia. Tilauskanta parani vuosineljänneksen aikana, ja edelleen epävarmoilla markkinoilla Bravidan lähtökohdat seuraavalle vuosineljännekselle ovat arvioni mukaan hyvät: asuntorakentamisella ei ole suurta merkitystä toiminnallemme, service-liiketoiminta on laajamittaista ja tilauskanta on vakaa.
 

Liikevaihto ja EBITA-marginaali
Olen tyytyväinen jatkuvaan hyvään kasvuun. Orgaaninen kasvumme kaudella oli viisi prosenttia. Orgaanista kasvua oli kaikissa maissa sekä vuosineljänneksellä että ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Sekä service-liiketoiminta että urakointi ovat vaikuttaneet kasvuun. Tilauskertymä kasvoi 14 prosenttia, minkä ansiosta tilauskanta on pysynyt vakaana ja kasvanut 354 miljoonalla Ruotsin kruunulla vuosineljänneksen aikana.

Vuosineljänneksen EBITA-marginaali oli 5,6 prosenttia. Voimme todeta, että marginaaliin on kohdistunut paineita kaikissa maissa. Emme ole täysin pystyneet siirtämään materiaalikustannusten kasvua asiakashintoihin, mikä on heikentänyt marginaalia. Tästä huolimatta Ruotsin toimintojen marginaali parani jonkin verran ja Norjassa marginaali pysyi edellisvuoden tasolla. Tanskan projektiliiketoiminnassa oli edelleen haasteita, ja myös Suomessa projektien alaskirjaukset vaikuttivat tulokseen. Kohonneiden materiaalikustannusten lisäksi Tanskan ja Norjan projektiliiketoiminnan voimakas kasvu heikensi marginaalia ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuten jo aiemmin olemme kertoneet, myös toimintamme tehostamiseen tähtäävästä digitalisoinnista ja uusien liiketoiminta-alueiden kehittämisestä on aiheutunut meille merkittäviä kustannuksia. Meneillään on muun muassa uuden hankintajärjestelmän, projektinohjaustyökalujen, CRM-järjestelmän ja FM-järjestelmän toteutus. Nämä panostukset ovat tärkeitä tulevan kannattavuutemme ja sen jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

Kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta parani vuosineljänneksellä, ja kassakonversio oli edellisen vuosineljänneksen tasolla. Asiakkaidemme maksuhalukkuus on hieman heikentynyt, mutta heillä ei ole mitään merkittäviä maksuvaikeuksia. Heikentyneiden suhdanteiden takia olemme kuitenkin tehostaneet luotonvalvontaa.

Yritysostot
Meillä on edelleen hyvät mahdollisuudet yritysostoihin ja olemme aktiivisia usean potentiaalisen ehdokkaan suuntaan. Suhdanteiden kiristyessä monet toimijat joutuvat myymään toimintojaan. Vahvan taseensa ansiosta Bravida pystyy hyödyntämään markkinoilla mahdollisesti avautuvat tilaisuudet yritysostoihin.

Kestävä kehitys
Kestävä liiketoiminta on edelleen yksi painopistealueistamme, ja teemme jatkuvasti työtä autokantamme muuttamiseksi fossiilittomaksi. Tämän vuoden aikana olemme ottaneet käyttöön yli 600 sähköautoa korvaamaan fossiilisia polttoaineita käyttäviä autoja.

Tulevaisuudennäkymät
Makrotaloudelliset tekijät, kuten korkea inflaatio, korkojen nousu ja heikentyneet suhdanteet, vaikeuttavat markkinoiden tulevan kehityksen arviointia. Bravidan osalta arvioin kuitenkin, että service-palvelujen kysyntä jatkuu hyvänä. Makrotaloudellinen ympäristö vaikuttaa enemmän urakoinnin kysyntään. Esimerkiksi korkeat korot ja korkea inflaatio voivat johtaa investointipäätösten lykkääntymiseen.

Markkinoilla on edelleen hintapaineita. Hintapaineet yhdessä kasvaneiden materiaali- ja työvoimakustannusten kanssa saattavat johtaa koko alaan ja myös Bravidaan kohdistuvaan jatkuvaan marginaalipaineeseen. Bravida on vuosien mittaan selvinnyt hyvin sekä pandemiasta että inflaatiopaineesta, mutta meidänkin marginaalimme on jonkin verran heikentynyt liian nopeasti kohoavien kustannusten takia. Tästä syystä keskittyminen kannattavuuteen ennen liikevaihtoa on Bravidalle yhä tärkeämpää, ja siksi olemme jatkossa entistäkin tarkempia projektien ja asiakkaiden valinnassa sekä hinnoittelussa. Kustannusten jatkuva tarkka valvonta kaikissa toiminnoissa on meille myös ensiarvoisen tärkeää marginaalin säilyttämiseksi vakaana.

Asuntojen uudisrakentamiseen liittyvän urakoinnin volyymit tulevat pienenemään voimakkaasti tänä ja tulevana vuonna. Asuntojen uudisrakentamisen osuus Bravidan liiketoiminnasta on vähäinen, vain noin kahdeksan prosenttia. Julkinen uudisrakentaminen sekä teollisuus- ja logistiikkahankkeiden uudisrakentaminen vakauttavat markkinoita. Korjaus- ja lisärakentamisen markkinoiden arvioidaan jatkuvan vakaina energia- ja ilmastosopeutustoimien tukemana.

Vihreä siirtymä ja yhteiskunnan digitalisaatio luovat meille hyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Sähköistäminen, digitalisaatio ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamistarpeet luovat kysyntää palveluillemme, ja siksi Bravidalla on hyvät lähtökohdat tulevaisuutta ajatellen.

Mattias Johansson
Tukholmassa heinäkuussa 2023

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9.30 Ruotsin aikaa. Esitys pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä verkossa tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki verkkolähetykseen
https://ir.financialhearings.com/bravida-holding-q2-2023

Puhelinkonferenssi
Rekisteröidy puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta. Rekisteröitymisen jälkeen saat puhelinnumeron ja tunnisteen konferenssiin kirjautumista varten.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200829

Raportti ja esitys julkaistaan osoitteessa
https://investors.bravida.com/sv/rapporter-och-presentationer


Lisätietoja antaa: 
Peter Norström, Head of Investor Relations 
peter.norstrom@bravida.se
puh. +46 86952007