Neljännesvuosiraportti loka–joulukuu 2022

 

Uutiset

Vahva kasvu jatkui, marginaali pysyi ennallaan

• Liikevaihto kasvoi 28 % ja oli 7 945 miljoonaa Ruotsin kruunua (6 218)

• Tilauskanta oli 16 881 miljoonaa Ruotsin kruunua (16 519)

• EBITA kasvoi 7 % ja oli 669 miljoonaa Ruotsin kruunua (625)

• EBITA-marginaali oli 8,4 % (10,1)

• EBITA-marginaali ilman liikaa maksettujen sairausvakuutusmaksujen palautuksesta johtuvaa vertailukelpoisuuteen vaikuttavaa edellisvuoden erää oli 8,4 % (8,5)

• Tulos verojen jälkeen oli 501 miljoonaa Ruotsin kruunua (468)

• Liiketoiminnan kassavirta oli 1 110 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 115)

• Nettovelka oli -1 304 miljoonaa Ruotsin kruunua (-1 003)

• Osakekohtainen tulos oli 2,43 Ruotsin kruunua (2,32) ja laimennettu osakekohtainen tulos 2,42 Ruotsin kruunua (2,31)
 

Konsernijohtajan kommentit
Kokonaisliikevaihto kasvoi 28 prosenttia, josta 16 prosenttia oli orgaanista kasvua. Osakekohtainen tulos kasvoi 10 prosenttia vuonna 2022 huolimatta suurista liiketoimintainvestoinneista. Hallitus esittää, että osinkoa korotetaan runsaat 8 prosenttia 3,25 Ruotsin kruunuun osaketta kohti. Service-palvelujen suuren osuuden ja hyvän tilauskannan ansiosta Bravidan lähtökohdat tuleville vuosineljänneksille ovat arvioni mukaan hyvät.

 

Liikevaihto ja EBITA-marginaali
Olen erittäin tyytyväinen vuosineljänneksen aikana saavutettuihin hyviin kasvulukuihin ja etenkin korkeaan 16 prosentin orgaaniseen kasvuun. Tilanne jatkui hyvänä sekä service-liiketoiminnassa, joka kasvoi 26 prosenttia, että urakoinnissa, joka kasvoi 30 prosenttia. Tilauskertymä kasvoi Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Norjan tilauskertymän aleneminen selittyy vahvalla vertailuluvulla. Konsernin tilauskanta on edelleen vakaa. EBITA kasvoi 44 miljoonaa Ruotsin kruunua 669 miljoonaan kruunuun, ja EBITA-marginaali on edellisvuoden tasolla, kun ei oteta huomioon vuonna 2021 saatua liikaa maksettujen sairausvakuutusmaksujen palautusta. Sekä orgaaninen että yritysostojen kautta tapahtuva kasvu on ollut vuosineljänneksellä vahvaa kaikissa maissa sekä service-palveluissa että urakoinnissa. Orgaaninen kasvu oli erityisen vahvaa Tanskan ja Norjan liiketoiminnoissa. Samanaikaisesti on ilahduttavaa, että myös Suomessa nähtiin orgaanista kasvua tällä vuosineljänneksellä.

EBITA-marginaali oli kokonaisuudessaan 8,4 prosenttia. Liiketoimintamme vahvuutta osoittaa se, että olemme pysyneet edellisvuoden tasolla huolimatta Norjan heikentyneestä marginaalista, IT-järjestelmäinvestointien kustannuksista ja uusista liiketoiminta-alueista. Ruotsin EBITA-marginaali ilman edellä mainittua maksupalautusta parani merkittävästi. Norjan liiketoiminnassa vuosineljännes oli hankalampi, ja joidenkin projektien alaskirjaukset heikensivät EBITA-marginaalia. Suomen liiketoiminnan marginaali heikkeni vuosineljänneksellä hieman, mutta koko vuoden kannattavuus parani.

Olen ylpeä voidessani todeta, että vuonna 2022, pandemian jälkeen ja kohonneista materiaalikustannuksista ja logistisista haasteista huolimatta, olemme saavuttaneet 20 prosentin kasvun ja säilyttäneet marginaalin ennallaan.
 

Vakaa kassavirta ja esitys osingon korottamisesta
Liiketoiminnan kassavirta oli vakaa ja edellisvuoden tasolla. Kassakonversio parani jonkin verran vuodesta 2021 ja oli 87 prosenttia (83). Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden keskimääräinen kassakonversio on yli 100 prosenttia. Velkaantumisaste oli edelleen alhainen, 0,6 (0,5). Bravidan hallitus ehdottaa osingon korottamista 0,25 Ruotsin kruunulla osaketta kohti 3,25 Ruotsin kruunuun osaketta kohti, mikä on 52 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.
 

Yritysostot
Vuoden aikana on toteutettu 21 yritysostoa, jotka ovat tuoneet liikevaihtoa noin 1 565 miljoonaa Ruotsin kruunua. On luonnollista, että vilkkaan alkupuoliskon jälkeen yritysostojen tahti hidastui vuoden loppupuoliskolla. Bravida on tehnyt useita yritysostoja vuoden 2023 alkupuolella. Jatkamme työtä potentiaalisten yrityskauppakohteiden parissa ja täydennämme sopivien yrityskauppakohteiden listaamme. Meillä on edelleen hyvät mahdollisuudet yritysostoihin, ja tämä tulee näkymään vuonna 2023.
 

Kestävä kehitys
Työturvallisus on meille aina ensiarvoisen tärkeä asia. Siksi on erittäin ilahduttavaa, että LTIFR aleni peräti 19 prosenttia vuonna 2022.

Bravidan suorien ilmastovaikutusten vähentämiseksi jatkamme autokantamme muuttamista nopeasti fossiilittomaksi. Vuodenvaihteessa 11 prosenttia Bravidan 8 300 autosta oli täyssähköisiä, ja niiden osuus lisääntyy vuoden 2023 aikana, sillä sähköautoja tilataan nopeaan tahtiin. Vuonna 2022 tilatuista autoista 73 prosenttia oli sähköisiä.

Vuosineljänneksen aikana olemme edelleen parantaneet energiatehokkuuspalvelujamme, ja kaupunkien keskustoissa fossiilivapaita toimituksia tarjoavan GreenHub-konseptimme kysyntä on kasvanut. Lue lisää aiheesta raportin case-kuvauksista.
 

Tulevaisuudennäkymät
Makrotaloudelliset tekijät, kuten korkea inflaatio, korkojen nousu ja heikentyneet suhdanteet vaikeuttavat markkinoiden kehityksen arviointia. Bravidan osalta arvioin kuitenkin, että service-palvelujen kysyntä jatkuu hyvänä. Makrotaloudellinen ympäristö vaikuttaa enemmän urakoinnin kysyntään. Esimerkiksi korkeat korot ja korkea inflaatio voivat vaikuttaa investointipäätösten lykkääntymiseen.

Urakoinnin kysyntä uudisrakentamisessa tulee todennäköisesti vähenemään, mikä on pääasiassa seurausta uusien asuntojen kysynnän vähenemisestä. Asuntojen uudisrakentaminen muodostaa noin 9 prosenttia Bravidan liikevaihdosta. Urakoinnin kysyntä muun tyyppisissä kiinteistöissä jatkuu arvioni mukaan kuitenkin vakaana seuraavilla vuosineljänneksillä.

Vihreä siirtymä luo meille myös mahdollisuuksia. Sähköistäminen, digitalisaatio ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamistarpeet luovat kysyntää palveluillemme, ja siksi Bravidalla on hyvät lähtökohdat tulevaisuutta ajatellen.


Mattias Johansson
Tukholmassa helmikuussa 2023

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9.30 Ruotsin aikaa. Esitys pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä verkossa tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.
 

Linkki webcastiin
https://ir.financialhearings.com/bravida-q4-2022/register

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin
SE: +46 850516386
UK: +44 2031984884
US: +1 4123176300
PIN: 8586127#
 

Raportti ja esitys julkaistaan osoitteessa www.bravida.se/en/investors

Lisätietoja antaa: 
Peter Norström, Head of Investor Relations 
peter.norstrom@bravida.se,
puh. +46 86952007