Neljännesvuosiraportti tammi–maaliskuu 2023

Uutiset Osavuosikatsaus

Lehdistötiedote
2023-05-03

Vahvaa liikevaihdon kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta

• Liikevaihto kasvoi 28 % ja oli 7 429 miljoonaa Ruotsin kruunua (5 826)
• Tilauskanta oli 16 243 miljoonaa Ruotsin kruunua (17 334)
• EBITA kasvoi 25 % ja oli 370 miljoonaa Ruotsin kruunua (295)
• EBITA-marginaali oli 5,0 % (5,1)
• Tulos verojen jälkeen oli 276 miljoonaa Ruotsin kruunua (227)
• Liiketoiminnan kassavirta oli 60 miljoonaa Ruotsin kruunua (341)
• Nettovelka oli -1 588 miljoonaa Ruotsin kruunua (-829)
• Vuosineljänneksen aikana toteutettiin viisi yritysostoa, jotka kasvattavat liikevaihtoa vuositasolla noin 155 miljoonaa Ruotsin kruunua
• Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,32 Ruotsin kruunua (1,12) ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,32 Ruotsin kruunua (1,11)
 

Konsernijohtajan kommentit
Liikevaihto kasvoi 28 prosenttia, ja kaikissa maissa oli orgaanista kasvua. Samalla EBITA kasvoi 25 prosenttia. Laajan service-liiketoiminnan ja hyvän tilauskannan ansiosta Bravidan lähtökohdat seuraavalle vuosineljännekselle ovat arvioni mukaan hyvät.

 

Liikevaihto ja EBITA-marginaali
Olen erittäin tyytyväinen vuosineljänneksen aikana saavutettuun yhteensä 20 prosentin orgaaniseen kasvuun kaikissa maissa. Kasvu on ollut voimakasta sekä service-liiketoiminnassa että myös urakoinnissa, jonka tilauskanta on hyvä. Service-liiketoiminta kasvoi peräti 28 prosenttia, suurelta osin toistuvien service-toimeksiantojen ansiosta.

Tilauskertymä kasvoi kokonaisuudessaan vuosineljänneksellä suuren service-liikevaihdon edistämänä. Norjan ja Tanskan tilauskannat ovat suunnitellusti pienenemässä erittäin korkealta tasolta, mutta konsernin tilauskanta on edelleen hyvä ja kasvoi sekä Ruotsissa että Suomessa.

EBITA-marginaali oli edelleen vakaa. Se pysyi ennallaan Ruotsissa ja Suomessa, pieneni Tanskassa ja parani Norjassa. Tanskassa ja Norjassa kasvu on ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana erittäin voimakasta lähinnä urakoinnissa, minkä vuoksi marginaalin säilyttämiseen on liittynyt joitakin haasteita.
 

Kassavirta
Kassavirta ja kassakonversio heikkenivät vuosineljänneksen aikana. Tämä selittyy pääasiassa voimakkaalla kasvulla, joka sitoo pääomaa myyntisaamisten lisääntymisen takia. Lisäksi useissa suurissa projekteissa, joista on aiemmin saatu ennakkomaksuja, ennakkomaksuihin sisältyvät työt ovat valmistuneet ja on siirrytty seuraaviin vaiheisiin. Samalla kuitenkin on käynnistynyt vain harvoja uusia isoja projekteja, joihin liittyy ennakkomaksuja. Joissakin projekteissa on myös aikaistettu materiaalihankintoja toimitusten ja hintojen varmistamiseksi, mikä on niinikään sitonut pääomaa. Arvioin kuitenkin, että kassavirta paranee vähitellen vuoden mittaan.

Asiakkaillamme ei ole tällä hetkellä merkittäviä maksuvaikeuksia, mutta heikentyneiden suhdanteiden takia olemme tehostaneet luotonvalvontaa.
 

Yritysostot
Mahdollisuuksia uusiin yritysostoihin on odotettavissa, sillä monet toimijat voivat joutua myymään toimintojaan. Vahvan taseensa ja pienen velkaantumisasteensa ansiosta Bravida pystyy hyödyntämään mahdolliset suhdanteiden kiristymisen myötä avautuvat tilaisuudet yritysostoihin.
 

Kestävä kehitys
Voin ylpeänä kertoa, että Bravida on yhtenä alamme ensimmäisistä yrityksistä ottanut kestävyystyössä merkittävän askeleen liittymällä Science Based Targets Initiative -hankkeeseen. Olemme myös sopineet, että konttoreihimme Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa aletaan toimittaa uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa sähköä. Konttoreidemme nykyiset sähkösopimukset vaihdetaan uusiutuvaan sähköön asteittain. Autokannan vaihtaminen fossiilisia polttoaineita käyttävistä autoista sähköautoihin jatkuu. Jo 15 prosenttia autokannastamme on sähköautoja. Sairauspoissaoloihin johtaneet työtapaturmat ovat vuosineljänneksen aikana valitettavasti lisääntyneet Ruotsissa ja Tanskassa jonkin verran. Työntekijöidemme turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja jatkamme työtämme turvallisuuskulttuurin jatkuvaksi parantamiseksi.

Olemme investoineet uuteen hankintajärjestelmään, joka on nyt otettu käyttöön Suomessa ja osassa Ruotsin toimintoja. Järjestelmä parantaa ja yksinkertaistaa kestävien materiaalien ostoa ja myyntiä sekä tulevaisuudessa myös raportointia.
 

Tukholman ohitustie
Huhtikuussa Bravida aloitti Tukholman ohitustien tunneliprojektin asennustyöt. Töiden arvioidaan kestävän vuodesta 2023 vuoteen 2028. Bravidan sopimus kattaa sähköjakelu-, valaistus-, LV- ja sprinkleriasennukset. Tilauksen jäljellä oleva arvo on noin 2,6 miljardia Ruotsin kruunua.
 

Tulevaisuudennäkymät
Makrotaloudelliset tekijät, kuten korkea inflaatio, korkojen nousu ja heikentyneet suhdanteet, vaikeuttavat markkinoiden kehityksen arviointia. Bravidan osalta arvioin kuitenkin, että service-palvelujen kysyntä jatkuu hyvänä. Makrotaloudellinen ympäristö vaikuttaa enemmän urakoinnin kysyntään. Esimerkiksi korkeat korot ja korkea inflaatio voivat vaikuttaa investointipäätösten lykkääntymiseen.

Kilpailu markkinoilla on lisääntynyt. Inflaation jatkumisen vuoksi riskinä on, että kustannusten nousu aliarvioidaan ja projekteja sovitaan liian alhaisilla hinnoilla. Bravidan keskittyminen kannattavuuteen aina ennen liikevaihtoa tarkoittaa, että tulemme jatkossa olemaan projektien valinnassa todella tarkkoja.

Asuntojen uudisrakentamiseen liittyvän urakoinnin volyymit tulevat pienenemään voimakkaasti tänä vuonna. Myös toimistoihin, ravintoloihin ja myymälöihin tehtävien asennusten määrän arvioidaan vähenevän. Julkinen uudisrakentaminen sekä teollisuus- ja logistiikkahankkeiden uudisrakentaminen vakauttavat markkinoita. Korjaus- ja lisärakentamisen markkinoiden arvioidaan jatkuvan vakaina energia- ja ilmastosopeutustoimien tukemana.

Vihreä siirtymä ja yhteiskunnan digitalisaatio luovat meille hyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Sähköistäminen, digitalisaatio ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamistarpeet luovat kysyntää palveluillemme, ja siksi Bravidalla on hyvät lähtökohdat tulevaisuutta ajatellen.


Mattias Johansson
Tukholmassa toukokuussa 2023

Konsernijohtaja Mattias Johansson ja konsernin talousjohtaja Åsa Neving pitävät tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta kello 9.30 Ruotsin aikaa. Esitys pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä verkossa tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki verkkolähetykseen

http://ir.financialhearings.com/bravida-holding-q1-2023/register

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin

SE: +46 850516386
UK: +44 2031984884
US: +1 4123176300
PIN: 5403368#
 

Raportti ja esitys julkaistaan osoitteessa www.bravida.se/en/investors

Lisätietoja antaa: 
Peter Norström, Head of Investor Relations 
peter.norstrom@bravida.se,
puh. +46 86952007