Tätä mieltä minä olen: Moni kiinteistö voi helposti säästää kymmenen prosenttia sähkölaskusta

Tätä mieltä minä olen -juttusarjassa bravidalaiset paneutuvat rakennusalaa koskeviin ajankohtaisiin väitteisiin, onnistumisiin ja ongelmakohtiin. Etelä-Suomessa projektipäällikkönä työskentelevä Olli-Pekka Kahlos kertoo, miten sähkönkulutus ja energiansäästö näkyvät rakennusalalla ja miten kiinteistöjen energiankulutusta voidaan vähentää.

Uutiset

”YLI 90 PROSENTTIA yrityksistä on viimeisen vuoden aikana alkanut miettiä sähkönkulutustaan uudella tavalla. Kun sähköä on aikaisemmin pidetty kulutustuotteena, voidaan nykyään puhua jo lähes luksustuotteesta. Taustalla on sähkön hinnan nousu muun muassa Ukrainan sodan ja Venäjän energiantuotannosta irtaantumisen seurauksena. Myös vihreiden arvojen korostuminen lisää halua säästää energiaa, ja valtaosa yrityksistä haluaakin nyt vähentää sähkönkulutustaan.

Rakennusalalla yritysten uusi valveutuneisuus ja suoranainen pakko säästää energiaa näkyvät sekä korjaus- että uudisrakentamisessa. Etenkin aurinkopaneeleiden rakentamisesta tulevien kyselyiden määrä on moninkertainen verrattuna aiempaan, ja nykyään jokaiseen julkisen tai yksityisen tahon rakennuttamaan kohteeseen rakennetaan myös aurinkovoimala. Asiakkaamme saattavat myös kysyä neuvoja sähkönkulutuksen vähentämiseen, ja sitä kautta pyyntö ohjautuu Bravidan asiantuntijalle.

ENERGIANSÄÄSTÖ on kompleksinen kokonaisuus, jossa pitää huomioida monta eri tekijää: Kiinteistöt ja niiden käyttötarkoitus eroavat paljon toisistaan. On myös olennaista ymmärtää, että sähkönkulutukseen vaikuttaa laaja skaala eri toimintoja: sähkötekniikan lisäksi kiinteistön sähkönkulutusta tulee tarkastella myös kiinteistön LVI-tekniikan sekä automatiikan osalta.

Väitän, että monessa kiinteistössä voidaan helposti vähentää kymmenen prosenttia sähkönkulutuksesta, mikä voi nykyisillä sähkön hinnoilla tarkoittaa merkittävää taloudellista säästöä. Tämä vaatii kuitenkin kiinteistön energiankäytön kokonaisuuden hahmottamista edellä mainittujen kolmen osa-alueen kautta.

KÄYTÄNNÖSSÄ energiankulutuksen vähentäminen alkaa aina lähtötilanteen kartoittamisesta: ensiksi selvitetään, mihin kaikkeen sähköä kuluu. Kartoitusvaiheessa asiantuntija asentaa kiinteistöön analysaattoreita mittaamaan laitteiden sähkönkulutusta. Kiinteistön sähkönkulutuksen pisteittäisellä mittaamisella voidaan saada kiinni paljon sähköä kuluttavia laitteita. Kartoituksessa kiinteistön sähkönkulutusta seurataan yleensä yhdestä viikosta kuukauteen.

Kun energiankulutus on saatu selville, asiantuntija alkaa selvittämään toimenpiteitä, joilla sähkönkulutusta voidaan vähentää. Monissa kiinteistöissä energiaa voidaan säästää esimerkiksi vähentämällä turhaan päällä olevaa valaistusta, laskemalla lämpötilaa muutamalla asteella tai tehostamalla LVIA-tekniikkaa.

TOIMENPITEIDEN pohjalta Bravidan asiantuntija laskee kiinteistölle säästölaskelman. Säästölaskelmassa otetaan huomioon muutosten kustannukset sekä sähkönkulutuksen vähentämisestä saatavat säästöt. Laskelman pohjalta voidaan myös nähdä, milloin muutoksiin käytetyt kustannukset maksavat itsensä takaisin.

Emme suosittele asiakkaalle sellaisia toimenpiteitä, joista koituvat kustannukset ovat liian kalliita niistä saatavaan sähkönsäästöön suhteutettuna. Kiinteistön ilmanvaihtokoneiden vaihtaminen on esimerkiksi monesti niin kallista, ettei sitä yleensä ole järkevää tehdä.

On myös ammattilaisten vastuulla huolehtia, ettei sähkönkulutuksen vähentäminen vahingoita kiinteistöä tai sen käyttäjiä. Sisälämpötilaa laskiessa pitää esimerkiksi huomioida, etteivät kiinteistön rakenteet kärsi.

Yritykset ovat toki aina halunneet säästää energiaa, mutta nyt kysyntä on räjähtänyt. Meidän kiinteistöalan ammattilaisten on hyvä opetella kertomaan selkokielellä teknisistä toimenpiteistä niin, että asiakas ymmärtää, mistä puhutaan.”

Lue lisää Bravidan energiansäästövinkkejä: https://www.bravida.fi/tarjontamme/energiatehokkuus/