Yhden luukun periaatteella hankittu kiinteistöhuolto säästää energiaa ja parantaa kiinteistön käyttömukavuutta

Tätä mieltä minä olen -juttusarjassa bravidalaiset paneutuvat rakennusalaa koskeviin ajankohtaisiin väitteisiin, onnistumisiin ja ongelmakohtiin. Bravidan teknisen facility management -kokonaispalvelun liiketoimintajohtaja Antti Kivelä kertoo, miten kiinteistön teknisen huollon ja ylläpidon keskittäminen yhdelle pääpalveluntuottajalle auttaa muun muassa parantamaan energiatehokkuutta.

Uutiset

Termi ”tekninen facility management” saattaa tuoda mieleen vaikeaselkoisen ja monimutkaisen kokonaisuuden. Kyse on kuitenkin varsin arkisista asioista: Onko yrityksessä turvallista työskennellä? Onko sisäilma puhdasta? Onko valaistus tarkoituksenmukainen?

Usein kiinteistönhuolto, ja etenkin sen puutteet, ovat jokaisen yrityksessä työskentelevän havaittavissa. Energian hinnan nousun ja yleisen valveutuneisuuden ansiosta kuitenkin myös perinteisesti huomaamattomiin tekijöihin on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Yhä useampi kiinteistön omistaja onkin nyt havahtunut siihen, millainen energiasyöppö huonosti huollettu ja ylläpidetty kiinteistö on.

MINÄ VÄITÄN, että kiinteistön energiatehokkuus haihtuu taivaan tuuliin, jos teknistä huoltoa ja ylläpitoa ei ole suunniteltu kokonaisuutena. Pahimmassa tapauksessa jokainen ylläpidon osa-alue ilmanvaihdosta sähkö- ja putkitöihin hankitaan eri toimittajilta. Kun vastuu on jaettu eri toimijoille, saattaa esimerkiksi laitekannan huoltoon syntyä katvealueita.

Pisteittäin toteutettu kiinteistönhuolto tekee yleensä hallaa kiinteistön energiatehokkuudelle, mutta aiheuttaa myös ylimääräistä huolta ja päänvaivaa sekä kiinteistön käyttäjille että omistajalle. Huoltamaton laitteisto voi pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteita henkilöstölle tai vahinkoa kiinteistölle. Paremman turvallisuuden lisäksi oikeaoppinen tekninen huolto edesauttaa kiinteistön arvon säilyttämisessä.

Monet huomaamattomat puutteet paljastuvat usein Bravidan palvelun alkuvaiheessa tehdyssä kokonaiskartoituksessa. Puutteet voivat olla tekemättömiä teknisiä huoltoja ja korjauksia tai jopa piileviä virheitä. Kartoituksen yhteydessä myös kiinteistön energiatehokkuustoimenpiteet tuodaan nykypäivän standardien mukaisiksi.

EI OLE TÄYSIN TAVATONTA, että esimerkiksi kiinteistössä haaskataan energiaa samanaikaisesti sekä lämmittämiseen että jäähdyttämiseen. Käyttäjä tai kiinteistön omistaja ei aina ole huollon tai ylläpidon ammattilainen, ja jokainen varmasti ymmärtää, millaisen summan hukkaenergiasta kiinteistön omistaja pulittaa vuositasolla.

Erilaiset palvelualustat ja teknologiaosaaminen ovat tänä päivänä yhä tärkeämpiä kiinteistön ylläpidossa. Rakennusautomaation ja IoT-anturien avulla voidaan seurata kiinteistön eri parametreja, kuten ilmanlaatua, kosteutta, lämpötilaa ja energiankulutusta. Kiinteistöstä kerätyn tiedon ja rakennusautomaation avulla voidaan monipuolisesti hallita ja automatisoida esimerkiksi ilmastointia, lämmitystä ja valaistusta. Teknologia paitsi parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, myös hyödyntää monin tavoin kiinteistön vastuullisuutta, käyttömukavuutta sekä turvallisuutta.

Palvelualustat ja teknologiat kehittyvät tulevaisuudessa vielä paremmiksi, mikä lisää asiantuntevan kiinteistönhuollon tarvetta. Järjestelmät vaihtavat tietoa keskenään, ja ammattimainen kiinteistönhuoltaja pystyy niiden avulla tarjoamaan asiakkaalle palvelua oikeaan aikaan sekä ennakoimaan tulevia huoltotarpeita.

Kiinteistön käyttäjä voi keskittyä paremmin omaan ydinosaamiseensa, kun koko kiinteistönhoidollista palveluprosessia hallinnoidaan ammattimaisesti yhden kumppanin tuella. Kiinteistön käyttäjän ja omistajan näkökulmasta kyse on luotettavasta ja vaivattomasta kokonaisratkaisusta.

Kiinnostaako teknisen facility management -kokonaispalvelu? Ollaan yhteydessä! 

Antti Kivelä
Liiketoimintajohtaja
antti.kivela@bravida.fi
+358 50 390 0332