Yhteistyössä Bravida ja Novia: Ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu kouluttaa kansainvälisen tason LVI-osaajia

Novia-ammattikorkeakoulun Raaseporin kampukselta valmistuu ruotsinkielisiä LVI-insinöörejä, joiden ammatilliseen tukemiseen Bravida satsaa vahvasti. LVI-tekniikan osaamisen kysyntä sekä halu panostaa kestävään rakentamiseen on kasvanut yrityksissä, ja kansainvälisen tason osaamiselle on kysyntää. Bravida sponsoroi koulutusta ja tarjoaa vahvaa asiantuntijuuttaan yhteistyöhön.

Uutiset

Novia on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu, jonka koulutuspaikkakuntia ovat Vaasa, Turku, Raasepori ja Pietarsaari. Koulussa on noin 4 000 opiskelijaa ja 300 työntekijää, jotka kouluttavat tulevaisuuden ammattilaisia elinkeinoelämän tarpeisiin.

Oppilaitos aloitti syksyllä 2020 ruotsinkielisen LVI-insinöörikoulutuksen Raaseporissa ja toi näin helpotusta LVI-alan osaajapulaan. Aiemmin kaikki rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijat suuntautuivat rakennesuunnitteluun, mutta uuden koulutuksen myötä heillä on mahdollisuus valita toisen opintovuoden aikana suuntautumisekseen joko LVI-suunnittelu tai rakennesuunnittelu. Novia myös lisäsi Raaseporin insinöörikoulutuksen aloituspaikkoja 20 paikasta 30 paikkaan.

”Saatan olla syy tai ainakin vahva ajuri siihen, miksi Noviassa on nykyään tarjolla tämä koulutus. Olemme tehneet tämän yksikön kanssa yhteistyötä pitkään – jo ennen kuin Bravida osti Hangon Sähkön, jonka toimitusjohtajana toimin aiemmin. Jankkasin kymmenen vuotta, että tällainen koulutus pitäisi olla, koska LVI-insinöörejä on niin vähän ja varsinkin ruotsinkielisistä osaajista on pulaa”, Bravidan Hangon yksikönjohtajana toimiva Jörgen Henriksson taustoittaa.

Novia sai yritysmaailmalta vahvan tuen LVI-insinöörikoulutuksen aloittamiseen. Kaksitoista alan yritystä sekä kaksi säätiötä lahjoittivat yhteensä lähes 500 000 euroa Novialle uuden koulutuksen käynnistämiseen.

Yhdessä suunniteltu LVI- ja rakennuslaboratorio tarjoaa parhaat puitteet oppimiselle

Bravida on sitoutunut vahvasti LVI-koulutuksen kehittämiseen. Alan yritykset ovat panostaneet yhdessä uuteen LVI- ja rakennuslaboratorioon Raaseporin kampuksella. Laboratorio avattiin keväällä 2022, ja siellä on ilmanvaihtolaboratorio, jonne Bravida on ollut mukana lahjoittamassa ilmanvaihtojärjestelmän. Bravida on myös tehnyt laboratorion kaikki LVISA-asennustyöt lahjoituksena koululle.

”Kun laboratorio otettiin käyttöön, saimme paljon positiivista palautetta koululta. Nyt mittauksia pystytään opettamaan käytännönläheisesti. On tärkeää saada käytännönläheistä toimintaa teorian rinnalle. Laboratoriossa voidaan käyttää kaasupatruunaa ja nähdä, miten ilmanvaihto toimii. Opiskelijat pääsevät käyttämään uusimpia laitteistoja ja järjestelmiä tavallista rakennusta vastaavassa mittakaavassa ja olosuhteissa”, Henriksson kertoo.

Tekniikan ala haastaa jatkuvaan kehittymiseen

Suomessa tarvitaan vahvaa kansainvälisen tason LVI-tekniikan osaamista, kun yrityksissä keskitytään yhä enemmän ympäristöön ja kestävään rakentamiseen. Henriksson korostaa alan tarjoavan monipuolisia uramahdollisuuksia. Kymmenet Novian opiskelijat ovat myös tehneet Bravidalle opinnäytetyön. Bravida auttaa aiheiden valitsemisessa, ja Henriksson kiittelee lopputöiden antavan Bravidallekin uutta ideaa siitä, mitä alalla tapahtuu ja kannattaa tutkia.

“Ala menee koko ajan eteenpäin, ja esimerkiksi energiatehokkuudessa ja sähköautojen latausinfrassa asiat ovat kehittyneet nopeasti. Jos on kiinnostunut tekniikasta, alalta löytyy paljon tekemistä. Kun osaat yhtä tekniikan lajia, opit helposti toistakin. Meillä Bravidalla on moniosaajia töissä, jotka hallitsevat LVI- ja sähkötekniikan. Tällaisia osaajia tarvitaan, jotka ymmärtävät kokonaisuuksia. Tämä on tulevaisuuden ala – hyville tekijöille löytyy aina töitä.”

Henriksson on kiitollinen, että alan toimijat ovat yhdessä mahdollistaneet laadukkaat LVI-alan opinnot Raaseporissa. Alalle on tärkeää kouluttaa tulevaisuuden osaajia, tukea heidän opintojaan ja tarjota heille kesätyömahdollisuuksia, työharjoittelupaikkoja sekä monipuolisia uramahdollisuuksia.

“Meillä on nytkin useampia insinöörejä töissä. Teemme myös Vaasan seudulla paljon yhteistyötä, sillä Vaasassa koulutetaan sähköinsinöörejä. Viime kesänä meillä oli Vaasasta viisi tulevaa insinööriä töissä Ruotsin työmailla. Positiiviset kokemukset kiertävät koulussa, ja seuraavatkin vuosiluokat ovat kiinnostuneita tulemaan meille töihin. Pian Noviasta taas valmistuu yksi insinööri, joka aloittaa meillä kokopäiväisenä. Toinen valmistui pari vuotta sitten, teki välissä diplomi-insinöörin opinnot ja tulee meille joulukuun alussa vakituiseen työhön.”

Kiinnostuitko? 

Tutustu Bravidaan työnantajana täällä.