Asiakaskohtaiset ratkaisut nykyaikaisiin talotekniikan tarpeisiin

Bravida tarjoaa monipuolisia LVI-, sähkö-, kylmä-, paloturva- ja automaatiotekniikan palveluita. Vastaamme talotekniikka-alan haasteisiin ja asiakkaidemme moninaisiin tarpeisiin kiinteistöjen koko elinkaaren ajan lähes kaikilla toimialoilla. Sisä-Suomen aluejohtaja Harri Sippula avaa talotekniikan tietoiskussa Bravidan laajaa palvelutarjontaa, ja kertoo, mitkä asiat puhuttavat tällä hetkellä asiakkaita.
 

Uutiset

Miksi Bravida on hyvä kumppani talotekniikan urakointiin ja ylläpitoon?

Olemme mukana kaikissa rakentamisen ja ylläpidon vaiheissa aina hankekehityksestä huoltoon ja ylläpitoon. Kyky hallita koko urakan elinkaarta, mukaan lukien jälkihuolto ja ylläpito, tekee meistä luotettavan valinnan monimutkaisiin rakennushankkeisiin.

Bravidalla on laaja kokemus erilaisista KVR-urakoista (kokonaisvastuurakentaminen) niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin parista, ja tarjoamme KVR-urakointia kaikilla rakennustekniikan osa-alueilla.

Panostamme kestävän kehityksen ratkaisuihin, kuten energiatehokkuuteen ja älykkäisiin järjestelmiin, minkä ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme nykyaikaisimpia ratkaisuja aina hankesuunnittelusta lähtien.

Bravidan kiinteistöhuollon asiakkaat voivat keskittyä siihen, mitä he osaavat parhaiten. Hyvin hoidetut tilat ja olosuhteet luovat viihtyisän työympäristön, ja kun ennakoiva huolto toimii tehokkaasti, paranee myös työntekijöiden tyytyväisyys ja tuottavuus.

Oikein toteutettu tekninen huolto auttaa ehkäisemään ja hallitsemaan riskejä, kuten vahinkoja ja laitteiston vikoja, jotka voivat aiheuttaa kalliita korjauksia ja tuotannon keskeytyksiä. Säännöllisesti ja ammattitaitoisesti huollettu kiinteistö myös säilyttää arvonsa paremmin.

Bravidan laadukas tekninen huolto varmistaa, että tilat ovat turvallisia ja terveellisiä sekä energiatehokkaita, mikä on erityisen tärkeää nykyaikaisessa työympäristössä.

Yhteydenotto Bravidan huoltohenkilöihin ja energia-asiantuntijoihin onnistuu matalalla kynnyksellä ja vuorokauden ajasta riippumatta.

Miten Bravida erottuu muista alan toimijoista?

Bravida on perinteikäs, yli sata vuotta alalla toiminut yritys. Asiakkaamme arvostavat sitä, että olemme vakaalla taloudellisella pohjalla toimiva yritys. Bravida toimii laaja-alaisesti ympäri Suomea sekä muissa pohjoismaissa. Pohjoismaisena markkinajohtajana panostamme merkittävästi hiilijalanjäljen pienentämiseen muun muassa GreenHub-palvelulla, joka toteuttaa nopeaa ja fossiilitonta kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalvelua kaupungeissa.

Pystymme toteuttamaan palveluita koko Suomen laajuisesti, emmekä erittele kohteita eri asiakassegmentteihin, vaan henkilöstömme työskentelee laajasti eri toimintaympäristöissä aina julkisista kohteista suuriin teollisuuskohteisiin.

Näin varmistamme henkilöstömme laajan osaamisen useilta eri aloilta ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman monipuolisia palveluita ja laaja-alaista osaamista.

Mitä LVI-palveluita Bravida tarjoaa?

Ilmanvaihto sekä vesi- ja lämpöjärjestelmät vaikuttavat merkittävästi kiinteistön käyttömukavuuteen. Ilmanvaihdon säännöllisellä huollolla voidaan helposti ja yksinkertaisesti parantaa ilmanlaatua sekä energiatehokkuutta, ja LVI-järjestelmien säännöllinen huolto osaltaan pienentää veden ja energian kulutusta.

Bravida asentaa ja huoltaa sekä modernisoi ilmanvaihtojärjestelmiä muun muassa asuintaloihin, sairaaloihin ja liikunta- ja ostoskeskuksiin. Osaamisemme ulottuu laajasti korkean teknologian kohteista aina suuriin valtakunnallisiin toimitilaketjuihin.

Tarjoamme lisäksi kokonaisvaltaisia kiinteistön linjasaneerauspalveluita pääurakoitsijan roolissa pieniin ja suuriin korjaustarpeisiin. Linjasaneerausyksikkömme huolehtii kaikista kiinteistösi tarpeista urakkamuodosta riippumatta.

Bravida auttaa kaikissa sprinklerijärjestelmiin liittyvissä asioissa aina investointipäätöksen perusteluista asennukseen ja myöhempään huoltoon. Kokeneet suunnittelijat laativat sprinkleriratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja mukautettu yrityksesi tarpeita vastaaviksi.

Sprinkleripalvelumme ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi meiltä on saatavissa ympärivuorokautinen päivystyspalvelu.

Mitkä asiat korostuvat tällä hetkellä LVI-palveluissa?

Nykyaikainen talotekniikka mahdollistaa energiatehokkaat ratkaisut, jotka vähentävät yrityksen hiilijalanjälkeä ja kustannuksia. Energiatehokkuus korostuu etenkin kiinteistöjen kunnossapidosta ja tilamuutosprojekteista puhuttaessa. Nykyaikaiset ja toimivat LVI-järjestelmät säästävät myös kiinteistön ylläpitokustannuksia, jolloin niiden päivittäminen on taloudellisesti kannattavaa.

Automaatio on tänä päivänä tärkeässä osassa kiinteistön energiankulutuksen optimoinnissa. Bravidan asentamissa ja huoltamissa kohteissa hyödynnetään aina uusinta kiinteistöautomaatiota, ja sen avulla kiinteistön LVI-järjestelmiä voidaan ohjata, valvoa ja käyttää fiksusti.

Mitä sähkötekniikan palveluita Bravida tarjoaa?

Toteutamme sähköasennuksia monipuolisesti sekä olemassa oleviin kiinteistöihin että rakenteilla oleviin kohteisiin. Teemme myös sähköjärjestelmien huoltoa, jolla minimoimme esimerkiksi sähkökatkosten riskin ja optimoimme sähkönkulutusta. Palvelemme yhä useammin asiakkaitamme myös sähköautojen latausratkaisuiden ja aurinkoenergian sekä sähkönkäytönjohtopalveluiden saralla.

Toteutamme sähköasennuksia ja huoltoja monipuolisesti niin asuntoihin ja toimistoihin kuin sairaaloihin ja kouluihinkin. Kohteinamme on myös teollisuuden tuotantolaitoksia, logistiikkakeskuksia, hotelleja ja hypermarketteja. Teemme myös varavoimaan liittyviä asennuksia, joilla taataan toimintavarmuus eri käyttöympäristöissä.

Hallitsemme sekä teollisuuden että julkis- ja liikerakentamisen sähköjärjestelmät ja luomme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa kaikki rakennuksen sähköjärjestelmät integroituvat täydellisesti. Yhtenäisesti suunniteltujen sähköjärjestelmien ansiosta kiinteistö on luotettava ja energiatehokas koko elinkaarensa ajan.

Mitkä sähkötekniikan palvelut painottuvat asiakkaiden kyselyissä?

Asiakkaidemme yleisimmin kysymiä sähkötekniikan palveluita ovat muun muassa:

  • aurinkoenergiajärjestelmien asentaminen sekä käyttöönotto
  • sähköauton latausaseman asentaminen, ylläpito, valvonta sekä etätuki
  • kiinteistön talotekniikan prosessien, kuten lämmityksen ja valaistuksen ohjaaminen
  • energiankulutuksen hiilijalanjäljen seuranta ja raportoiminen

Mitä automaatiotekniikan palveluita Bravida tarjoaa?

Bravida tekee laajasti automaatiotekniikan palveluita, kuten teknisten järjestelmien suunnittelua, urakointia ja testausta. Ammattilaisemme ovat vastanneet automaation suunnittelusta ja urakoinnista vaativien kliinisten teollisuustilojen, sekä toimistotilojen, koulujen ja liikerakentamisenkin yhteydessä. Bravida huolehtii myös kiinteistöautomaation ylläpito- ja huoltopalveluista.

Ydintoimintaamme kuuluu asiakaskohtaisten teknisten ratkaisujen suunnittelu, jossa keskitytään kiinteistön energiatehokkuuteen.

Lisäksi tarjoamme etähallintaa ja pilvipalveluita, jotka mahdollistavat hälytysten käsittelyn ja vianetsinnän sekä nopeat toimenpiteet mahdollisissa häiriötilanteissa. Tarjoamme asiakkaillemme myös koulutusta järjestelmien käytössä ja ylläpidossa, varmistaen, että he voivat hyödyntää hankkimaansa teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Bravida palvelee Suomen suurimpia teollisuusasiakkaita, joille toteutamme laaja-alaisesti erilaisia prosessisähkö, -putkisto ja -automaatiohankkeita. Toteutamme myös haastavia kliinisten työympäristöjen prosessiteollisuuden kohteita.

Mitkä ovat kiinteistöautomaation suurimmat hyödyt?

Bravida räätälöi automaatiopalveluita asiakkaidensa tarpeisiin. Kartoitamme ja arvioimme yhdessä olemassa olevia vaihtoehtoja yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin löydämme kulloiseenkin tarpeeseen parhaat ratkaisut. Rakennusautomaatioyksikkömme pyrkivät merkkiriippumattomuuteen sekä asennus- että huoltosopimusten osalta.

Kun Bravida toteuttaa kokonaishankkeen, pystytään kiinteistön eri järjestelmät, kuten lämmitys, jäähdytys ja ilmanvaihto yhdistämään toisiinsa varmistaen hyvät sisäilmaolosuhteet käyttäjille. Kun kaikki järjestelmät toimivat optimaalisesti keskenään, nousevat kiinteistöautomaation todelliset synergiavaikutukset esiin.

Automaation avulla voimme esimerkiksi optimoida ja valvoa ja jopa huoltaa kiinteistöä etänä. Tämä lisää huoltokäynneistä aiheutuvia säästöjä, ja etävalvonnalla kiinteistössä syntyvä energiahukka voidaan saada nopeammin kiinni. Automaatiojärjestelmät kertovat myös kiinteistön mahdollisista vikatilanteista ennen kuin niistä ehtii aiheutua kiinteistölle vahinkoa. Ammattimaisesti toteutettu ja ylläpidetty automaatio pidentää rakennuksen elinkaarta, mikä luo sekä taloudellisia että ympäristöllisiä hyötyjä.

Kiinnostuitko? Ollaan yhteydessä!

Harri Sippula
Aluejohtaja, Sisä-Suomi 

harri.sippula@bravida.fi
+358 50 385 9166