Bravida asensi sähköautojen latauspisteet Snellmanin Lihanjalostuksen työntekijöiden käyttöön

Liikenteen mukautuminen kestävän kehityksen vaatimuksiin lisää sähköautojen määrää, mikä puolestaan kasvattaa tarvetta sähköautojen latauspisteille. Kokeneena latauspisteiden asentajana Bravida on mukana vauhdittamassa muutosta. Yksi tuoreimmista latauspisteiden asennuskohteista on Snellmanin tuotantolaitoksen pysäköintialue Pietarsaaressa. 

Uutiset

Snellman-konserniin kuuluva Snellmanin Lihanjalostus Oy on pietarsaarelainen perheyritys, joka sai alkunsa vuonna 1951, jolloin veljekset Kurt ja Lars Snellman aloittivat makkaran valmistuksen vaatimattomissa kellaritiloissa. Nykyään vastuullisuuteen voimakkaasti investoivan Snellmanin Pietarsaaren tehtaalla työskentelee yli 800 henkilöä.  

Alkutilanne 

Vastuullisena lihanjalostajana Snellman panostaa tuotteissaan luonnollisiin raaka-aineisiin ja välttää tarpeettomien lisäaineiden käyttöä. Yhtiön vastuullisuus näkyy myös laajemmin energia- ja ympäristötekoina. Yhtiö on viime vuosina muun muassa optimoinut energiankulutustaan sekä ottanut käyttöön raskaan liikenteen tarpeita palvelevan kaasutankkausaseman.  

Viimeisin osoitus Snellmanin halusta tukea kestävää kehitystä on Pietarsaaren tuotantolaitoksen pysäköintialueen modernisointi henkilöstön käyttöön tarkoitetuilla sähköautojen latauspisteillä. Bravida otti harteilleen latauspisteiden asennustyön kaapelointeineen. Lähtötilanteessa pysäköintialue oli käytännössä parkkiruutujen täyttämä alue vailla latauspisteiden vaatimia sähkövalmiuksia. 

Ratkaisu 

Bravida asensi Snellmanin tehdasalueelle Pietarsaaressa 24 sähköauton latauspistettä, joiden latausteho on 22 kW. Kaapeloinnin ja latauspisteiden asennustyön yhteydessä pysäköintialueelle asennettiin myös perinteisiä autoille tarkoitettuja lämmitystolppia sekä uusi katujakokaappi.  

ABB:n valmistamat latauspisteet, jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi myös talvisissa olosuhteissa, ovat liitetty hallintajärjestelmään, joka palvelee sekä Bravidaa että latauspisteiden käyttäjiä. Hallintajärjestelmän kautta voi esimerkiksi valvoa järjestelmän tilaa, muokata hinnoittelua ja reagoida mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Käyttäjille on tarjolla kännykkäsovellus, jonka avulla he käynnistävät latauksen kytkettyään auton latauspisteeseen.  

Lopputulos 

Snellmanin Pietarsaaren tuotantolaitoksen pysäköintialueelle asennetut sähköautojen latauspisteet otettiin käyttöön toukokuussa 2023. Latauspisteiden käyttöönottoprojekti sujui sekä Bravidan että Snellmanin näkökulmasta sujuvasti.   

Latauspisteet ovat toimineet käyttöönotosta lähtien käytännössä ongelmitta. Etävalvonnan ansiosta vain mahdollinen mekaaninen ongelma vaatii huoltohenkilön läsnäoloa, mutta paikallisena toimijana Bravida kykenee reagoimaan ongelmatilanteisiin nopeasti.  

Sähköautojen latauspisteet 

Asiakas: Snellmanin Lihajalostus Oy 
Kohde: Snellmanin tehdasalue Pietarsaaressa 
Toimenpiteet: Pysäköintialueen kaapelointi sekä katujakokaapin, sähköauton latauspisteiden ja lämmitystolppien asennukset  
Urakan kesto: 11/2022–5/2023 

Lisätietoja

Bravida Finland Oy, Anton Snellman, projektipäällikkö, puh. 050 524 5041, anton.snellman@bravida.fi