Bravida Finland on tehnyt laajan sopimuksen Vaasan opiskelija-asuntosäätiön 31 kohteen kokonaisvaltaisesta talotekniikan ylläpidosta ja huollosta

Bravida Finland vastaa jatkossa Vaasan opiskelija-asuntosäätiön 31 kohteen talotekniikan huollosta ja ylläpidosta. Laaja sopimus kattaa kaikkien tekniikkalajien huollot, kuten esimerkiksi ilmanvaihtohuollot, lämmitysjärjestelmä- ja erotinhuollot, pumppaamohuollot, jäähdytyslaite- ja konvektorihuollot sekä sähkö-, paloilmoitin-, savunpoisto-, turvavalo-, ja sprinklerihuollot. Huoltojen yhteydessä pyritään myös kehittämään kohteiden energiatehokkuutta.  Asuntoja 31 kohteessa on yhteensä yli 1600.  

Uutiset

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö eli Voas on perustettu vuonna 1972 palvelemaan opiskelijoita paremman asumisen puolesta. Heidän tarkoituksensa on pitää yllä ja kehittää nyt yhdessä Bravidan kanssa laadukasta ja hyvää asumista opiskelijoille Vaasan alueella.  

Onnistuneen huollon varmistamiseksi avoin keskusteluyhteys ja tiedonjakaminen ovat tärkeitä. Bravida tekee huollot ja raportoi niistä sovitusti asiakkaan haluamalla tavalla ja Voas pidetään tietoisena huoltojen etenemisestä. ”Sovimme aina etukäteen, milloin tulemme tekemään huoltoja kohteeseen, jolloin myös asukkaita ehditään tiedottamaan hyvissä ajoin”, Sundqvist sanoo.  
 

Suomalaisessa kiinteistökannassa on paljon potentiaalia energiatehokkuuden osalta  

Päivittäisen kiinteistön huollon ja ylläpidon lisäksi Bravida suunnittelee energiatehokkuustoimia yhdessä Voasin kanssa. ”Energiatehokkuutta parantamalla voidaan säästää energian lisäksi myös kuluja. Voimme yhdessä suunnittelemalla toteuttaa ja kehittää tulevaisuuden energiatehokkuushankkeita ja edistää ympäristövastuullisuutta. Suomalaisessa kiinteistökannassa on paljon potentiaalia energiatehokkuuden osalta”, Vaasan ja Seinäjoen yksikönjohtaja Dennis Sundqvist kertoo.  

Koska Voasilla on laajasti erilaisia ja iältään vaihtelevia kiinteistöjä, tulevaisuuden energiatehokkuuskysymyksissä löytyy paljon monipuolisia mahdollisuuksia. Samalla se tarkoittaa myös huollon osalta erilaisia vaatimuksia, jotta huollot saadaan tehtyä aina kohteen tarpeiden mukaan. ”Huoltokohteet ovat monipuolisia ja niissä on myös liiketiloja. Tämä tarkoittaa, että huoltojen suunnitteleminen on tärkeää, jotta voimme hoitaa kaikkien tekniikkalajien huollot tehokkaasti sovitussa aikataulussa, mutta samalla asukkaiden ja tilojen kannalta järkevästi” Sundqvist sanoo.  

”Valitsimme Bravidan kumppaniksemme, sillä halusimme talotekniikkahuoltojen suorittajaksi yrityksen, jonka kanssa voimme lähteä rakentamaan pitkäjänteistä yhteistyötä. Henkilökunnan palveluasenne teki meihin positiivisen vaikutuksen ja koimme, että yksiköllä on tarvittavat resurssit ja ammattitaito, jotta huollot voidaan suorittaa sovitusti ja ammattitaitoisesti”, kertoo Vaasan opiskelija-asuntosäätiön kiinteistöjohtaja Teppo Rasku.  

Yhteistyö on tähän asti sujunut hyvin. ”Voasin kanssa on ollut helppo työskennellä ja välillämme vallitsee avoin sekä rehellinen ilmapiiri. Hyvän yhteistyön ansiosta olemme voineet keskustella kohteiden kehittämisestä entistä paremmiksi, joka on helpottanut työtämme huoltojen osalta”, Sundqvist kuvailee yhteistyötä.  

”Meille yhteistyössä on tärkeää, että työt tehdään sovitusti ja meihin pidetään aktiivisesti yhteyttä huoltoasioissa, jotta asiat voidaan käydä yhdessä läpi ja me voimme pitää vuokralaiset ajan tasalla. Töiden raportointi ja niiden läpikäynti kehitysehdotuksineen ovat myös meille tärkeitä, jotta saamme kohteelta hyviä huomioita ja voimme kehittää kohteita muun muassa energiatehokkuuden näkökulmasta”, Rasku kertoo.  
 

Lisätietoja 

Dennis Sundqvist 
Bravida Finland  
Vaasan ja Seinäjoen yksikönjohtaja 
dennis.sundqvist@bravida.fi
+358 50 307 2117