Bravida Finland vastaa Tampereen Raatihuoneen automaatiosaneerauksesta ja liittää sen osaksi pilvivalvomoa

Historiallisesti tärkeän Tampereen Raatihuoneen jäähdytysjärjestelmä uusitaan ja ilmanvaihtojärjestelmään tehdään muutoksia. Samassa yhteydessä Bravida saneeraa rakennuksen automaatiojärjestelmän. Tehokkaasti aikataulutetussa automaatiourakassa valmistelevat työt ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa töiden onnistumisen kannalta. Kun arvokohteeseen asennetaan uusi tekniikka, tulee saneerauksessa huomioida kohteen iän lisäksi sen käyttötarkoitus ja historia.

Uutiset Tampere Automaatio

Uusrenessanssityyliä edustava Tampereen Raatihuone vihittiin käyttöön vuonna 1890. Nykyään Raatihuone toimii kaupungin edustuskäytössä ja on tärkeä osa Tampereen keskustorin maisemaa. ”Koska kohde on suojeltu, on tärkeä toteuttaa automaation saneeraus rakennusta kunnioittaen. Esimerkiksi seinille asennettavat laitteet tulee mukauttaa kunkin huoneen sisustukseen”, Bravidan Tampereen automaatioyksikön yksikönpäällikkö Markku Kivilähde kertoo.

”Raatihuone on merkittävä rakennus Tampereella. Georg Schreckin suunnittelema ja vuonna 1890 rakennettu raatihuone sijaitsee Tampereen keskeisimmällä paikalla Keskustorilla. Edustuskäyttöön raatihuone on otettu 1970-luvulla. Rakennus on suojeltu asemakaavalla”, sanoo Tampereen Tilapalvelut Oy:n vanhempi rakennuttajainsinööri Jarno Nordling.

Urakan yhteydessä Raatihuoneen automaatio liitetään osaksi pilvivalvomopalvelua. Bravidan tarjoamaan palveluun on liitetty myös muita Tampereen kaupungin kohteita. Pilvivalvomon avulla kiinteistöjen toimivuutta, viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta voidaan seurata entistä tehokkaammin. Samalla mahdolliset kehitys- ja korjauskohteet havaitaan aikaisemmin, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet kiinteistöissä. Tämä puolestaan lisää mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen huoltoon.

Saneerauksen yhteydessä kohteen automaation ohjelmistot modernisoidaan vastaamaan nykypäivän energiatehokkuusvaatimuksia. Säästöjen lisäksi Raatihuoneen sisäilmaston laatu paranee ja kiinteistön viihtyvyyttä voidaan parantaa entisestään. ”Olemme kokenut toimija rakennusautomaation modernisoinneissa. Pystymme toteuttamaan ne nopeallakin aikataululla ja kustannustehokkaasti rakennuksen normaalikäytön häiriintymättä. Olemme tehneet vastaavanlaisia modernisointeja Tampereen kaupungin kanssa myös aiemmin”, Kivilähde kuvailee.

Tällä hetkellä saneerausta varten tehdään automaatioasennuksia valmistelevia töitä, kuten ohjelmointia ja laitetilauksia, ja varsinainen saneeraus toteutetaan tehokkaalla aikataululla heinäkuun alusta elokuun loppuun 2024. ”Kun suunnittelemme esimerkiksi pistetietokannat sekä asennukset huolellisesti etukäteen, itse fyysinen asennustyö sujuu nopeasti. Yhteistyömme Tampereen tilapalveluiden kanssa on sujunut hyvin ja myös tämä projekti on lähtenyt suunnitellusti liikkeelle”, Kivilähde sanoo. Tehokkaalla saneerauksella Tampereen Raatihuone saadaan nopeasti takaisin täyteen käyttöpotentiaaliinsa ja mahdolliset vaikutukset kiinteistön käyttäjiin pidetään mahdollisimman pieninä sekä lyhytkestoisina.

”Raatihuoneella pidetään paljon kaupungin ja sen sidosyksiköiden edustustilaisuuksia. Rakennusta voi monessakin mielessä pitää Tampereen kaupungin ykkösrakennuksena. Olemme tehneet Bravidan kanssa useita onnistuneita automaatiosaneerauksia, joten olen luottavainen tämänkin hankkeen onnistumiseen”, Nordling kertoo.

Raatihuone ei ole poikkeuksellinen kohde modernisointimielessä. Suomessa rakennusautomaation saralla saneerattavaa löytyy paljon. ”Suomen kiinteistökanta vaatii paljon modernisointia ja automaation osalta meillä on merkittävästi korjausvelkaa. Uudet EU-direktiivit ohjaavat kiinteistöjen osalta kuitenkin yhä tehokkaampiin energiansäästötoimiin, mikä vaikuttaa myös suomalaiseen automaatiokehitykseen. EU:n energiasäästövaatimuksia kannattaakin Suomessa kylmän talvemme takia alkaa toteuttamaan nopeasti.  Positiivista on, että Pohjoismaat ovat yleisesti muuta Eurooppaa edellä automaatiokehityksessä”, Kivilähde kertoo.

Lisätietoja

Markku Kivilähde
Yksikönpäällikkö
markku.kivilahde@bravida.fi 
+358 50 469 5381