Bravida Finlandilla vahva tilauskanta

Bravida-konserni julkaisi tänään neljännesvuosiraporttinsa tammi-maaliskuulta 2024. Tässä tiedotteessa esitetään Q1:n avainluvut Bravida Finlandin ja Bravida-konsernin osalta.

Uutiset

Bravida Finlandin tilauskanta kasvoi 9,4 prosenttia 119,3 miljoonaan euroon. Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja oli 50,8 miljoonaa euroa. EBITA oli 0,7 miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali oli 1,3 prosenttia.

”Liikevaihto ja tilauskanta olivat hyvällä tasolla. Tulokseemme vaikuttivat vaisu talotekniikan urakointimarkkina sekä laimea kysyntä service-liiketoimissa. Saatujen uusien tilausten määrä oli 52,3 miljoonaa euroa, mikä oli 7,6 prosenttia parempi vertailukauteen nähden. Motivoitunut henkilökuntamme ja asiakkaiden luottamus on ollut todella tärkeää tiukassa markkinaympäristössä. Kasvumme tuli vertailukaudella yritysostoista,” Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopainen kertoo.

Bravidassa uskotaan heikohkosta uudisrakentamisen suhdannenäkymästä huolimatta palveluliiketoiminnan, korjausrakentamisen, vihreän siirtymän sekä teollisuussektorin luovan mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.
 

Bravida-konsernin tapaturmataajuus parani vuosineljänneksellä selvästi

Bravida-konsernin liikevaihto laski kaksi prosenttia ja oli 7 275 miljoonaa Ruotsin kruunua (7 429). Tilauskanta oli hyvällä tasolla ja oli 17 835 miljoonaa Ruotsin kruunua (16 243). EBITA-marginaali laski odotusten mukaisesti ja oli 4,0 % (5).

"Bravida-konsernin vahva tilauskertymä ja parantunut kassavirta jatkuivat edelliseltä vuosineljännekseltä. Odotustemme mukaisesti liikevaihto laski ja EBITA-marginaali heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna. Olemme toteuttaneet laajoja kustannussäästötoimenpiteitä ja mukautamme resurssejamme vallitsevaan markkinatilanteeseen. Toimenpiteiden tavoitteena on sopeuttaa liiketoimintaamme alhaisempaan liikevaihtoon ja parantaa marginaalia.

Liikevaihto laski kaksi prosenttia ja orgaaninen kasvu oli -6 prosenttia, mikä oli linjassa aiempien arvioiden kanssa. Service-liikevaihdon osuus kasvoi hieman vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tilauskertymä kasvoi yhteensä 16 prosenttia vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tilauskantamme on edelleen korkea, mutta se vaihtelee eri maantieteellisten alueiden välillä. Markkina oli vakaa Norjassa sekä suuressa osassa Ruotsia ja Tanskaa, kun taas Etelä-Ruotsissa ja Suomessa markkina on edelleen heikompi.

Liiketoiminnan kassavirta parani vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kassakonversio nousi 90 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen. Nettovelan suhde käyttökatteeseen on edelleen matala (0,9), ja se mahdollistaa kannattavan yritysostotoiminnan jatkumisen.  Näemme edelleen hyviä mahdollisuuksia tehdä yritysostoja ja työskentelemme aktiivisesti useiden potentiaalisten ehdokkaiden kanssa.

Työntekijöidemme työympäristö on aina tärkein prioriteettimme, joten on erittäin ilahduttavaa, että tapaturmataajuus (LTIFR) laski 5,6:een (7,5). Jatkamme ajoneuvokantamme sähköistämistä, ja vuosineljänneksen aikana sähköautojen osuus kasvoi 25 prosentista 28 prosenttiin koko autokannasta. Sähköistyminen tuottaa tulosta, ja olemme vähentäneet päästöjämme sekä absoluuttisesti että suhteessa liikevaihtoon", Bravidan konsernijohtaja Mattias Johansson sanoo.

Lue konsernin tulosraportti täältä https://www.bravida.fi/investors/ 

Lisätietoja:

Marko Holopainen
toimitusjohtaja, Bravida Finland Oy
p. 0400 458 158
marko.holopainen@bravida.fi