Bravida jälleen mukana Hollolan kunnan energiatehokkuushankkeessa - ”Aiempien hankkeiden tulokset ylittivät odotukset kirkkaasti”

Bravidan Lahden automaatioyksikkö on mukana Hollolan kunnan vetämässä energiatehokkuushankkeessa. Bravida saneeraa Hollolan kunnan omistamien kiinteistöjen Salpakankaankoulun A-osan, Salpakankaankoulun C-osan, Pyhäniemen koulun, Pyhäniemen päiväkodin, Soramäen päiväkodin, Herralan koulun ja Kalliolan päiväkodin ilmanvaihtokoneet. Hanke toteutetaan tämän vuoden huhti-syyskuun aikana. 

Uutiset Lahti Ilmanvaihto

Tällä hetkellä kaikissa kohteissa on ilmanvaihtokoneita, jotka ovat vanhoja 2-nopeuskäyttöisiä ja hihnavertoisia sekä osin taajuusmuuttajakäyttöisiä. Kohteisiin tullaan päivittämään yhteensä 18 kpl EC-puhaltimilla varustettuja IV-koneita, jotka tullaan liittämään olemassa olevaan rakennusautomaatiojärjestelmään. 

”Energiahankkeen vuotuinen sähkönsäästötavoite EC- puhaltimien osalta on 561 MWh. Investoinnin laskennallinen takaisinmaksuaika energiatuen kanssa on noin 2,7 vuotta. Eli voidaan sanoa, että investointi maksaa itsensä nopealla syklillä takaisin. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vähentää Hollolan kunnan hiilidioksidipäästöjä n. 50,0 tn/vuosi”, kertoo Bravidan Lahden automaatioyksikönjohtaja Jarmo Ahonen. 

Aikaisempien energiatehokkuushankkeiden tulokset puhuvat puolestaan 

”Olemme olleet mukana Hollolan kunnan vetämissä energiahankkeessa aiemminkin. Hankkeita ovat olleet mm. Hämeenkosken koulun energiatehokkuushanke 2022 sekä Ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuushanke 2023, jossa oli useita erilaisia kohteita aina jäähallista kirjastoon. Molemmissa hankkeissa saneerasimme kohteiden ilmanvaihtokoneet. Hämeenkosken koululla teimme lisäksi rakennusautomaatiojärjestelmän modernisoinnin”, Ahonen kuvaa hankkeita.  

Aiemmissa hankkeissa saadut tulokset ovat vaikuttavia. ”Mm. ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuushankkeella 2023 oli merkittävät vaikutukset Hollolan kunnan rakennuksien energiankulutukseen. Arvioitu sähkön energiansäästö hankkeessa oli 151 MWh vuodessa ja takaisinmaksuaika energiatuen kanssa 4,1 vuotta. Takaisinmaksuaika oli kuitenkin arvioitua lyhyempi, vain vajaat kolme vuotta. Eli tulokset ylittivät odotukset kirkkaasti”, Reijo Reponen Hollolan Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtaja kommentoi hankkeita.  

”Hämeenkosken koululla arvioitu energiansäästö oli 477 MWh vuodessa, mutta todellinen säästö oli enemmän, eli 696 MWh vuodessa. Saimoin takaisinmaksuaika myös tässä kohteessa oli arvoitua lyhyempi”, Ahonen kertaa aiempia kokemuksia.  

”Tavoitteenamme Bravidalla on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat hiilineutraaliustavoitteensa. Ilmanvaihtokoneiden modernisointi ja niiden liittäminen rakennusautomaatiojärjestelmään ovat monissa olemassa olevissa kiinteistössä yksi helppo tapa säästää energiankulutuksessa. Kun koneet on liitetty rakennusautomaatioon, on järjestelmästä saatavan datan avulla helppo todentaa toteutuneet säästöt”, Ahonen päättää. 

Lisätietoa ilmastointikoneiden modernisoinnista sekä rakennusautomaatiojärjestelmistä: 

Jarmo Ahonen  
Yksikönjohtaja 
jarmo.ahonen@bravida.fi  

+358 50 561 0033