Bravida mukana Eerikinkadun ja Albertinkadun kiinteistökompleksin muutostöissä – ”Historiallisia rakennuksia tulee kunnioittaa parhaalla mahdollisella tavalla”

Historiallinen rakennuskompleksi Erikinkadun ja Albertinkadun kulmassa on saamassa uusia käyttötarkoituksia. Aiemmin Teknillisen korkeakoulun sähkölaboratoriona toimineen kiinteistön lämmönjako jaetaan kahtia ja kiinteistö valmistellaan ensimmäisessä vaiheessa mahdolliseen tulevaan saneeraukseen. Bravida Finland vastaa kohteen lämmönjaon jakamisesta sekä Albertinkadun puoleisen kiinteistön uuden lämmönjakokeskuksen asennuksesta. Tämän avulla kiinteistö voidaan jakaa eri käyttötarkoituksiin, ja Eerikinkadun sekä Albertinkadun puoleiset kiinteistöt saavat molemmat omat lämmönjakokeskuksensa.  

Uutiset

Lämmönjakokeskuksien uusimisen yhteydessä Bravida on valmistellut hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kiinteistön tulevaa urakkaa uuteen käyttöön. Albertinkadun puoleisen kiinteistön asemakaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen ja Eerikinkadun rakennusta kehitetään uuden omistajan strategian mukaisesti. 

”Tämä kiinteistön erottelu-urakka on alkuvaihe laajemmasta, koko kiinteistökokonaisuuden kehityksen kattavasta urakasta ja käyttötarkoituksien muutoksista. Kiinteistö jaetaan kahdelle eri omistajalle ja molemmilla kiinteistön omistajilla tarkoituksena kehittää kiinteistöä laajasti. Muutosten toteuttajan tulee tuntea kiinteistön taustat ja tiedostaa suojellun rakennuksen erityispiirteet”, kertoo Consti Korjausrakentaminen Oy:n työpäällikkö Juha Varis.  

”Aloitimme Albertinkadun projektin irti kytkemällä vedet pois kiinteistökompleksista. Tämä on tärkeää, ettei käyttämättömässä rakennuksessa vesi seiso putkissa. Lämmitys on tällä hetkellä vielä päällä, mutta se katkaistaan suunnitellussa vaiheessa urakkaa. Pidämme vanhat putket vielä rakennuksessa ja uusimme vain lämmönjakokeskuksen”, kertoo Bravidan pääkaupunkiseudun Service LVI- palvelu-urakointiyksikön projektipäällikkö Ossi Viik.  

Kiinteistön hoitaminen ja huoltaminen on tärkeää myös silloin, kun kiinteistö on tyhjillään. Rakennuksen terveenä pitäminen on tärkeä huoltotoimenpide, jotta laitteet pysyvät kunnossa ja saadaan helposti takaisin käyttöön tarvittaessa. Huolellinen kiinteistön valmistaminen uuteen käyttöön pidentää myös sen elinikää ja parantaa rakennuksen kuntoa tuleville käyttäjille. ”Tekniikkaa huolletaan ja ylläpidetään ennen kaikkea kiinteistön itsensä vuoksi. Jos esimerkiksi Albertinkadun rakennukseen jätettäisiin vesilinjoihin paine, pääsisi erilaiset bakteerit kehittymään vesiverkostoissa ja käyttämättömistä kuivuneista vesilukoista hajut leviämään kiinteistöön. On kalliimpaa yrittää päästä eroon aiheutetuista ongelmista, kuin tehdä kustannustehokkaampaa ennalta ehkäisevää työtä”, Viik avaa.  

Bravida on tehnyt sopimuksen Consti Korjausrakentaminen Oy:n kanssa ja aloittanut työt kohteessa helmikuun alussa. Kiinteistön erottelu-urakan on määrä olla valmis kesäkuun loppuun 2024 mennessä, ja taloteknisten töiden osalta valmis loppuvuoteen 2024 mennessä. ”Olemme käyneet kohteen huolellisesti läpi ja kartoittaneet mahdolliset haasteet. Koska alkuperäisiä suunnitelmia ei ollut enää olemassa, jokainen toimenpide täytyy suunnitella tarkkaan. Asiantuntijamme ovat antaneet kohteesta proaktiivisesti konsultointiapua, jotta olemme löytäneet parhaat ratkaisut rakennukselle”, Viik kertoo.  

”Hankkeen aloituksen siirtymisen takia neuvotteluvaihe venyi varsin pitkäksi ja selonottoneuvotteluja käytiin useita. Neuvotteluvaiheessa töiden tarjoussisältö muuttui ja täsmentyi useamman kerran. Bravida pysyi aktiivisesti mukana näissä neuvotteluvaiheen muutosten ja täsmennysten hinnoitteluissa”, Varis kuvaa.  

Bravidalla on laaja kokemus myös historiallisesti tärkeiden kohteiden urakoista ja saneerauksista. Kuten kaikkien kiinteistöjen kohdalla, myös vanhojen rakennusten kohdalla huolellinen tilojen tutkiminen ja kartoittaminen ovat tärkeitä toimenpiteitä, jotta voidaan tehdä parhaat ratkaisut rakennuksen kannalta. Samalla historiallisesti tärkeitä rakennuksia voidaan suojella ja pitää terveenä myös tulevia sukupolvia varten. ”Meiltä löytyy laajasti osaamista haasteellisista kiinteistökohteista ja olemme tehneet paljon pitkiä projekteja, jotka vaativat tutkimista sekä tarkkaa ennakkosuunnittelua. Meillä on laaja organisaatio, joten voimme kerätä kuhunkin projektiin sen vaatiman asiantuntijatiimin. Näin saamme asiakkaan käyttöön parhaat asiantuntijat juuri heidän tarpeisiinsa”, Viik sanoo.  

Lisätietoja 

Ossi Viik 
Projektipäällikkö 
ossi.viik@bravida.fi 
+358 404822677