Bravida mukana kehittämässä kiinteistönhuollon päästöjen laskentamallia

Bravida keräsi ja raportoi kiinteistöhuollon palveluiden tuottamia päästöjä kahdessa Ilmarisen kiinteistössä syksyllä 2021. Tietojen kerääminen oli osa useiden kiinteistöalan toimijoiden kanssa toteutettua tutkimusta, jonka tavoitteena oli luoda luotettavampaa dataa kiinteistöjen kokonaishiilijalanjäljen raportoinnille.

Uutiset Vastuullisuus Huolto ja ylläpito

Alkutilanne:

Bravidan tavoitteena oli kartoittaa ja raportoida kiinteistön teknisessä huollossa käytettyjen materiaalien ja tuotteiden valmistuksen sekä niiden kuljetusten hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi Bravida huomioi päästöt, jotka syntyvät huoltohenkilöiden työpisteeltä kohteeseen kulkemasta matkasta, sekä koneiden ja laitteiden käytöstä aiheutuneet epäsuorat päästöt.

Päästöjen kartoitus ja raportointi liittyi laajempaan CO2 DataHub -T&K-hankkeeseen. VTT:n koordinoiman tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää yritysten ja kaupunkien toimitusketjujen hiilidioksidipäästöjen tietojen keräämistä, arviointia ja datalla johtamista. Tutkimus keskittyi sekä suorien että epäsuorien päästöjen määrittämiseen luotettavalla datalla.

Ratkaisu:

Bravida toteutti tutkimuksen kahdessa Ilmarisen omistamassa kiinteistöissä, jotka sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa osoitteissa Aleksanterinkatu 17 ja Keskuskatu 7.

Ilmarisen kohteiden teknisen kiinteistöhuolto toteutetaan osana Bravidan GreenHub-konseptia. GreenHub-konseptissa Bravidan huoltohenkilöt noutavat varaosat ja laitteet tukkuliikkeestä vähäpäästöisesti, esimerkiksi tavarapyörällä tai sähköpakettiautolla. Huoltohenkilöt kulkevat asiakkaan kohteisiin sähköpyörillä, sähkömopoilla tai kävellen. Tutkimuksessa kerättiin samalla tietoa siitä, kuinka paljon GreenHub-palvelu vähentää kiinteistönhuollon ympäristökuormitusta.

Tutkimuksen tavoitteet rajattiin yhteistyössä VTT:n ilmastoasiantuntijoiden sekä muiden tutkimushankkeen osapuolten kanssa. Rajaus perustui Bravidan prosesseista tällä hetkellä saatavilla olevaan dataan. Päästöjen mittaamiseen tarvittavat tiedot pystyttiin keräämään Bravidan olemassa olevista, jokapäiväisessä työssä käytettävistä järjestelmistä.

Nykytilanne:

Bravidan tuottamaa tietoa päästödatan vähimmäisvaatimuksista, keräämisen muodosta ja tiedon välityksen tavasta käytetään kiinteistöjen yleisen päästölaskennan mallin kehittämiseen. Tutkimuksen tulosten sekä raportointikäytäntöjen perusteella on tavoitteena luoda kiinteistöalan palveluntuottajille vertailukelpoinen päästölaskennan malli. ”Tutkimusprojekti auttoi ymmärtämään palveluntuottajien valmiutta raportoida kiinteistöhuollon hiilidioksidipäästöjä. Tulevaisuudessa oletamme vastaavien tietojen raportointia kiinteistönhuollon kumppaneiltamme”, sanoo Ilmarisen kotimaisten kiinteistösijoitusten johtaja Tomi Aimonen.

Kohde: Ilmarisen kiinteistöt Aleksanterinkatu 17 ja Keskuskatu 7.
Tilaaja/Asiakas: Ilmarinen
Toimenpiteet: Kiinteistönhuollon palveluiden hiilijalanjäljen kartoitus ja kehittäminen.
Työn laajuus: Kiinteistön teknisen huolto ja päivittäishuolto.
Tutkimuksen kesto: 11/2021–11/2022. Bravidan tiedonkeruu 1.8. –31.10.2021.