Bravida vastasi uuden logistiikkakeskuksen laajasta LVISA-urakasta

Bravida toteutti kokonaisvaltaisen LVISA-urakan Logicenters-logistiikkakeskukseen, joka sijaitsee Sipoon Bastukärrissä. Bravida suunnitteli ja toteutti kiinteistön lämmityksen, ilmanvaihdon, automaation ja sähköistyksen energiatehokkaaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi Bravida suunnitteli ja asensi kiinteistön sprinklerijärjestelmän.

Uutiset

Alkutilanne

Bravida vastasi uuden 15 600 neliön logistiikkakeskuksen LVISA-tekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta. Suunnittelu aloitettiin kesällä 2023 ja kohde valmistui alkuvuonna 2024. Urakkaan kuului LVISA-laitteiden ja järjestelmien suunnittelu, tilaus, asennus ja käyttöönotto. LVISA-sisältää kiinteistön lämmityksen, ilmanvaihdon, automaation ja sähköistyksen. Bravida toteutti myös kiinteistön sprinklerijärjestelmän.

Laajan projektin erityisenä haasteena oli keskuksen valmistumiselle asetettu noin kuuden kuukauden aikataulu. Tiukan aikataulun vuoksi työvaiheet, kaikki materiaalitilaukset ja asennukset oli suunniteltava huolellisesti ja toteutettava täsmälleen aikataulun mukaisesti.

Lopputuloksessa painotettiin vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Bravida huomioi ne etenkin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelussa.
 

Ratkaisu

Laajan projektin toteuttaminen aikataulun mukaisesti edellytti erityisosaamista koordinoinnissa ja suunnittelussa. Laitteiden pitkien toimitusaikojen vuoksi Bravida suunnitteli jokaisen työvaiheen jo urakan alkuvaiheessa. Lisäksi Bravida painotti laite- ja materiaalivalinnoissaan nopeaa toimitus- ja asennusaikaa.

Sprinklerijärjestelmäksi valikoitui helposti asennettava järjestelmä. Bravida toteutti kaikki asennustyöt itse, mikä mahdollisti työvaiheiden tehokkaan ajoittamisen.

Aikaa säästi myös innovatiivinen jäähdytysratkaisu: ilmastointikoneiden sisälle rakennettiin ilmalämpöpumput, minkä ansiosta kiinteistön jäähdytystä varten ei tarvittu erillistä järjestelmää.

Kiinteistöä lämmitetään erittäin energiatehokkaalla maalämpöjärjestelmällä. Sitä varten tontille kaivettiin lämpökaivoja, jotka ovat 300 metriä syviä. Kiinteistössä on myös valmius aurinkosähkön myöhempää käyttöönottoa varten.
 

Lopputulos

Bravidan työn ansiosta uusi logistiikkakeskus on toimiva ja kiinteistö täyttää energiatehokkuudeltaan BREEAM standardin vaatimukset very good -tasolla. Oikein suunniteltu LVISA-tekniikka takaa kiinteistön käyttäjille erinomaiset työskentelyolosuhteet.

Yhteistyö projektin kaikissa vaiheissa eri sidosryhmien kanssa oli tärkeässä asemassa. Bravida onnistui toteuttamaan vaativan projektin tiukassa aikataulussa ja tuomaan projektiin korkeatasoisia ja energiatehokkaita taloteknisiä ratkaisuja, mistä asiakas antoi positiivista palautetta.

”Kohteeseen suunniteltu talotekninen järjestelmä on Bravidan projektinjohdon kanssa yhteistyössä kehitetty kokonaisratkaisu. Jo aikaisemmin hyväksi todettuja ratkaisuja kehitettiin entisestään kustannustehokkaimmiksi sekä rakentamis- ja käyttökustannusten osalta. Jatkuva kehitys onkin paras keino varmistaa, että rakennamme korkealaatuisimpia ja kustannustehokkaimpia logistiikkakiinteistöjä.” Tilaajan edustaja, Mika Jäsperlä.

Projektin tiedot

Asiakas: Logicenters

Kohde: Logicenters, Rahtiraitti 11, Sipoo, Bastukärr

Palvelut ja toimenpiteet: LVISA-urakka

  • Kiinteistön lämmityksen suunnittelu ja toteutus
  • Ilmanvaihdon suunnittelu ja toteutus
  • Automaation ja sähköistyksen suunnittelu ja toteutus
  • Sprinklerijärjestelmän asennus

Urakan kesto: 6/2023–12/2023

Lisätietoja: Bravida Finland Oy, John Strandell, projektipäällikkö, puh. 040 726 7669