Bravidan ansiosta Kissanmaan koulun sisäolosuhteet parantuvat peruskorjauksen yhteydessä merkittävästi

Bravida on mukana Tampereella sijaitsevan Kissanmaan koulun perusparannuksessa ja vastaa kohteen LV- ja jäähdytysurakasta. Kissanmaan koulu on noin 300 oppilaan alakoulu Tampereella, joka käy parhaillaan läpi perusparannusta, joka valmistuu syyskuussa 2025. Oman haasteensa mittavalle remontille tuo se, että rakennus on suojeltu, joten sen kunnostamisessa on huomioitava rakennuksen ainutlaatuisuus. Remontin ansiosta mm. koulun sisäolosuhteet parantuvat merkittävästi ja etenkin muutos sisäilmaan tulee olemaan huomattava.  

Uutiset

”Perusparannuksessa koulurakennus muuttuu käytännössä kokonaan uudeksi. Tämä tehdään toki vanhaa kunnioittaen, koska kyseessä on suojeltu rakennus. Olemme olleet aikaisemminkin mukana suojeltujen kiinteistöjen korjaushankkeissa, joten olemme tottuneet huomioimaan rakennusten erityspiirteet. Talotekniikan osalta kaikki vanha tekniikka puretaan pois ja tehdään uusiksi viemäreitä myöten. Kohteessa tehdään myös tilamuutoksia, joten tekniikka tulee sovittaa vastaamaan uusia tiloja. Se tuo aina omat haasteensa, mutta on meille perustekemistä”, kertoo Bravidan Tampereen LV-yksikön asennuspäällikkö Jukka Arvonen.  

Urakassa uusitaan mm. kaukolämmön alajakokeskus sekä pumput. Lisäksi ilmastointi- ja vedenjäähdytyskoneet vaihdetaan kokonaan uusiin. Samalla IV-konehuoneille rakennetaan uudet tilat. Urakan aikana myös kohteen lämmöntalteenottokoneet uusitaan, mikä tuo osaltaan energiansäästöä. ”Kaikki edellä mainitut toimenpiteet parantavat koulun energiatehokkuutta merkittävästi. Aina kun vanhaa tekniikkaa päivitetään, se tuo väistämättä energiansäästöä, sillä tekniikka kehittyy koko ajan”, Arvonen toteaa.  

”Työmaa-aikataulu tulee olemaan tiukka, mutta hyvällä suunnittelulla tulemme varmasti pysymään sovitussa aikataulussa. Olemme tehneet Tampereen Tilapalveluiden kanssa yhteistyötä aikaisemminkin nimenomaan koulujen perusparannuksissa. Meiltä löytyy osaamista ja tietoa, miten tällaiset hankkeet kannattaa toteuttaa. Uskon vahvasti, että myös tämä kohde tulee sujumaan suunnitelmien mukaan”, Arvonen päättää.  

Bravida aloittaa työt kohteessa huhti-toukokuun 2024 aikana. Kohteen arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Forssi Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Bravida on tehnyt kohteen LV- ja jäähdytysurakasta sopimuksen Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa, joka vastaa perusparannushankkeen rakennuttamisesta. Kohteen pääurakoitsijana toimii Lujatalo Oy. 

Lisätietoja 

Jukka Arvonen 
Asennuspäällikkö
jukka.arvonen@bravida.fi
+358 40 355 7342