Hyvin huollettu kiinteistö on energiatehokas – pitää myös kiinteistön arvoa yllä

Kiinteistöjen ylläpidon ja korjausten suunnittelua ja toteutusta helpottaa ja tehostaa huollon hallinta kokonaisuutena. Kokonaisvaltaisesti huolletun kiinteistön energiankulutus on hallinnassa, ja kiinteistö myös säilyttää arvonsa hyvin. 

Uutiset Energiatehokkuus Kiinteistöjen huolto ja ylläpito

Kiinteistön viihtyvyys, toimivuus ja turvallisuus ovat useiden osatekijöiden summa. Keskeiset talotekniset toiminnot kytkeytyvät aina toisiinsa, jolloin yhden tekijän muutos vaikuttaa myös muihin.  

Kiinteistön kokonaisvaltaisessa huollossa taloteknisiä toimintoja hallitaan kokonaisuutena. 

”Kun Bravida ottaa kiinteistön ylläpidon hoitaakseen, keskustelemme asiakkaan kanssa ylläpidon tavoitteista ja vastuista. Teemme tuleville vuosille kokonaisvaltaisen toiminta- ja ylläpitosuunnitelman, joka voi sisältää energiatehokkuushankkeita, energiakulutuksen seurantaa ja kiinteistön hiilijalanjäljen pienentämistä”, kertoo Bravidan yksikönjohtaja Dennis Sundqvist. 

Bravida selvittää myös kiinteistön energiankulutuksen kannalta keskeiset tekijät: kuinka paljon kiinteistö kuluttaa vettä, sähköä ja lämpöä. Myös sähkölaitteiden ja valaistusjärjestelmien energiakulutus ja käyttöikä huomioidaan.  

Kartoituksissa tarkastellaan myös laitteiden kuntoa ja huollettavuutta.  

 
Kaikkea ei tehdä kerralla 

Bravida laatii huoltojen yhteydessä listan pidemmän aikavälin huoltotoimenpiteistä niiden kiireellisyyden mukaan. Asiakkaalle voidaan myös tuottaa arvio tehtävien huoltotoimenpiteiden säästöpotentiaalista, kustannuksista ja takaisinmaksuajasta.  

Kaikkea ei tehdä yhdellä kertaa, vaan yleensä kannattaa aloittaa siitä, mikä vaikuttaa eniten esimerkiksi kiinteistöön toimivuuteen, käytettävyyteen ja energiankulutukseen.  

”Arvioissa painottuvat yhä enemmän vastuullisuusasiat, mutta säännöllisesti ja kokonaisvaltaisesti huollettu ja terve kiinteistö on usein omistajalleen lopulta myös edullisin ratkaisu.” 
 

Isoja säästöjä tarkkaan harkituilla muutoksilla 

Kiinteistön tekniikkaan tehtävillä muutoksilla sekä parannuksilla voidaan saada helposti sekä kukkarossa että energiatehokkuudessa näkyviä vaikutuksia kiinteistön energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen, Sundqvist kertoo. 

Uusimmat tekniikkajärjestelmät- ja laitteet ovat huomattavasti vanhoja energiatehokkaampia, joten laitteiden ja osien päivityksellä voidaan saada aikaan isoja kustannussäästöjä.  

”On kuitenkin muistettava, että laitteet on säädettävä oikein aina kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan.” 

Ilmanvaihtoon tehtävät muutokset ovat hyvä esimerkki siitä, miten kiinteistön keskeiset toiminnot kytkeytyvät toisiinsa.  

Kun kiinteistön ylläpito tekee muutoksen ilmanvaihtojärjestelmään, usein myös kiinteistön lämmitysjärjestelmän lämmöntarve muuttuu. Tällöin kiinteistön lämmönsäätelyyn täytyy myös tehdä muutoksia.  

”Jos vaikutuksia ei huomioida kokonaisuutena, ei synny myöskään parasta mahdollista säästöä energiankulutuksessa”, Sundqvist toteaa. 

Bravida käy asiakkaan kanssa läpi tavoitteet kiinteistön ylläpitokaudelle. Tavoitteiden pohjalta laaditaan tyypillisesti 3–5 vuoden ylläpitosuunnitelma.  

”Kun yksi ja sama toimija vastaa koko kiinteistön ylläpidosta ja huollosta, voidaan muutoksia ja niiden pitkäaikaisia vaikutuksia hallita kokonaisuutena. Tästä on huomattava etu myös kiinteistön elinkaarelle”, Sundqvist kertoo 
 

Digitaalinen malli koko elinkaaren ajalta 

Bravida luo jokaisesta ylläpitämästään kiinteistöstä digitaalisen mallin, johon ylläpito vie kattavasti tiedot kiinteistön talotekniikasta, laitteista sekä menneistä ja mahdollisista tulevista huoltotoimenpiteistä. 

Kiinteistöön voidaan vaihtaa sen elinkaaren aikana useita järjestelmiä, laitteita ja komponentteja. Kun kaikki tieto rakennuksen ylläpidon toimenpiteistä ja huolloista koko elinkaaren ajalta on saatavilla Bravidan järjestelmissä, huoltotoimenpiteet voidaan tehdä täsmällisesti ja nopeasti.  

Kokonaisvaltainen huolto auttaa kiinteistöä myös säilyttämään arvonsa pitkällä aikavälillä. 

”Hyvin ylläpidetty kiinteistö on houkuttelevampi mahdollisille ostajille tai vuokralaisille. Ylläpidon korkea laatu ja tehokkuus tekevät kiinteistöstä miellyttävän ja turvallisen asua tai työskennellä, mikä lisää sen markkina-arvoa.” 

Lue lisää Bravidan huollosta ja ylläpidosta ja ota meihin yhteyttä!