Oikein tehdyt prosessiputket parantavat teollisuuden tuottavuutta ja turvallisuutta

Prosessiputkistot ovat elintärkeä osa teollisuuden valmistusprosesseja. Kun ne suunnitellaan, toteutetaan ja huolletaan ammattitaidolla, teollisuuslaitosten prosessit toimivat tehokkaasti ja turvallisesti – ja myös ympäristökuorma vähenee.

Uutiset

Bravidan Raahen-yksikön yksikönjohtaja Marko Junttila kertoo, mistä vaativissa prosessiputkistohankkeissa on kyse ja miten Bravida vastaa teollisuuslaitosten tarpeisiin.

Mitä prosessiputket ovat?

Prosessiputket ovat vaativiin käyttötarkoituksiin valmistettuja putkia, joita teollisuuden alat käyttävät erilaisten aineiden – esimerkiksi kaasujen ja nesteiden – kuljettamiseen teollisuusprosessiensa aikana. Putkien valmistusmateriaalin määrittää se, millaista ainetta ne kuljettavat ja millaisissa prosesseissa niitä käytetään. Prosessiputkista voidaan puhua myös teollisuusputkina.

Bravidalla me valmistamme prosessiputkia muun muassa teräs-, paperi- ja kemianteollisuuden tarpeisiin sekä ydinvoimalaitoksille.

Millaista osaamista prosessiputkistojen suunnittelu ja toteutus vaatii?

Valmistuksessa olennaista ovat oikeat materiaalit, työtavat ja työn oikea-aikaisuus. Prosessiputket esivalmistetaan konepajalla, josta ne kuljetetaan teollisuuslaitokselle ja asennetaan.

Kun teollisuusputkisto suunnitellaan ja toteutetaan oikein, vuotojen ja vahingoittumisten riski pienenee. Se lisää myös prosessien turvallisuutta niin työntekijöiden kuin laitteiden ja kiinteistönkin näkökulmasta. Oikein toteutettu ja huollettu putkisto tukee teollisuuden vastuullisuustavoitteita ja rajoittaa päästöjä.

Miten Bravida varmistaa, että teollisuuden prosessit eivät häiriinny?

Teollisuuden prosessien keskeyttäminen maksaa asiakkaille paljon rahaa. Häiriöt pitää siis minimoida. Kun teollisuuden putkia uusitaan, rakennamme uudet putket mahdollisimman valmiiksi omalla konepajallamme. Näin uusien putkien asentaminen on tehtaalla nopeaa, eikä prosesseja tarvitse keskeyttää pitkäksi ajaksi.

Teollisuuden prosesseissa voi ilmetä akuutteja huoltotarpeita tai vikoja viikonpäivästä ja kelloajasta riippumatta. Kumppanina meidän on taattava, että pystymme reagoimaan asiakkaan tarpeisiin nopeasti ja ketterästi, oli vuorokaudenaika mikä tahansa.

Kohteissa työskentelevillä bravidalaisilla on aina riittävä kokemus ja tarvittava työturvallisuusosaaminen. Näin varmistamme, että putkien asentaminen ja huolto haittaavat asiakkaan normaaleja prosesseja mahdollisimman vähän.

Miten asiakas hyötyy siitä, että prosessiputkistoa ylläpidetään ammattitaitoisesti?

Säännöllinen ylläpito pidentää putkistojen käyttöikää, mikä säästää pitkällä aikavälillä merkittäviä summia uusien putkistojen hankinta- ja asennuskustannuksissa.

Säännöllisesti ylläpidetyt putkistot takaavat tasaisen ja häiriöttömän prosessin, mikä varmistaa, että lopputuotteiden laatu pysyy korkeana. Ammattimaisesti ylläpidetty putkisto auttaa välttämään kontaminaatioita ja muita tuotteen laatuun vaikuttavia ongelmia.

Millaisia uusia ratkaisuja Bravida tuo asiakkaiden haasteisiin? Kerro esimerkki.

Eräs teollisuusyritys suhtautui putkien säännölliseen uusimiseen tavallisena huoltotoimenpiteenä. Vuosienkaan aikana yritys ei ollut löytänyt putkien kulumiseen muuta ratkaisua. Kun yritys tilasi uusien putkien asennuksen meiltä, haastoimme asiakkaan ajatuksen säännöllisestä uusimisesta ja tarjosimme ratkaisuksi täysin uudenlaista putkimateriaalia, joka kestää käyttöä paremmin.

Ratkaisumme oli asiakkaalle paitsi kestävämpi myös toimintavarmempi. Samalla turvallisuus ja prosessien aiheuttama ympäristökuorma väheni.

Tämä on yksi esimerkki siitä, että emme tyydy ratkaisemaan asiakkaan haasteita totutuilla tai ilmeisimmillä keinoilla, vaan ehdotamme aina tilanteeseen parhaiten sopivaa toteutustapaa tai ratkaisua.

Bravida toteuttaa putkistoprojekteja eri teollisuudenaloille

  • petrokemia
  • terästeollisuus
  • kemianteollisuus
  • kaivosteollisuus
  • voimalaitokset
  • paperiteollisuus
  • ydinvoimalaitokset
  • ruokatuoteteollisuus

Lue lisää palveluistamme: https://www.bravida.fi/tarjontamme/prosessiputkistot/

Lisätietoja 

Marko Junttila 
Yksikönjohtaja 
marko.junttila@bravida.fi
+358 50 413 5797