Oppilaitosyhteistyössä Vamia ja Bravida: Upea mahdollisuus työllistyä tulevaisuuden alalle

Bravida on tarjonnut usealle Vaasassa toimivan Vamia-ammattikoulun opiskelijalle mahdollisuuden saada kokemusta käytännön työstä työharjoittelujen ja oppisopimusjaksojen kautta. Työharjoittelun kautta monet saavat ensikosketuksen oman alansa työelämään, joten on tärkeää varmistaa, että harjoittelujaksot on suunniteltu ja toteutettu hyvin.  

Uutiset

Ensimmäiset Vamian harjoittelijat aloittivat Bravidalla lukuvuonna 2017–18, jonka jälkeen harjoittelupaikkoja ja oppisopimuksia on voitu tarjota säännöllisesti sähköalan opiskelijoille. Työharjoittelussa on ollut myös joitain Vamiassa opiskelevia LVI-asentajaopiskelijoita. 

”Harjoittelussa opiskelijat pääsevät kokeilemaan koulussa opittua teoriaa käytännössä, mikä on olennaista ammattitaidon kehittymiselle. Emme edellytä, että opiskelijalla olisi käytännönosaaminen hallussa,” Bravida Vaasan ja Seinäjoen sähköyksikönpäällikkö Kim Sund täsmentää. 

Sundin mukaan on erityisen tärkeää, että opiskelija työskentelee kohteissa, joissa hänellä on mahdollisuus kysyä helposti neuvoa ja saada ohjausta kokeneilta työkavereilta. Bravidalla on isona toimijana mahdollisuus tarjota opiskelijoille kohteita ja työmaita, joissa harjoittelijoiden tukena on kokeneita kollegoita. 

”On hienoa auttaa uusia työkavereita alalle” 

Opiskelijoiden motivaatio on avainasemassa niin työharjoittelun aikana kuin mahdollisen työllistymisenkin suhteen. 

”Työharjoittelun jälkeen on hyvät mahdollisuudet työllistyä alalle, jos osoittaa olevansa kiinnostunut ja motivoitunut jo harjoittelun aikana. Olemme tarjonneet työtä noin joka kolmannelle työharjoittelunsa meillä suorittaneelle”, Sund sanoo. 

Sund korostaa, että yhteistyö Vamian kanssa ei perustu viralliseen sopimukseen, mutta yhteistyöstä on kuitenkin iloa ja hyötyä molemmille osapuolille. 

”Sähköalalla tarvitaan myös tulevaisuudessa uusia työntekijöitä, ja on hienoa päästä perehdyttämään tulevia työkavereita alalle”, Sund toteaa. 

Ensimmäistä kertaa työmaalla 

Vamian opiskelija Valtteri Uusi-Laitila on syksyn 2023 aikana työskennellyt mittavassa ja näkyvässä Vaasan yliopiston perusparannushankkeessa. Uusi-Laitila on kolmannen vuoden sähköalan opiskelija ja on työskennellyt Bravidalla oppisopimuksella syksyn 2023 ajan. 

Työharjoittelu on tarjonnut hänelle arvokasta kokemusta siitä, millaista työskentely todellisuudessa työmailla on. 

”Olen päässyt tekemään paljon sähköasentajan perustöitä, kuten kaapeleiden vetoa ja jakorasioiden ja pistorasioiden asentamista. Tietyt perusasiat on hyvä ensin opetella koulussa, mutta työharjoittelussa vasta todella oppii alan työhön”, Uusi-Laitila kertoo. 

Ennen oppisopimusjaksoa Uusi-Laitila suoritti myös työharjoittelun Bravidalla ja vietti kesän 2023 sähköasentajaharjoittelijana Vaasan vanhan pääpostitalon remontissa. 

”Minulla ei esimerkiksi ollut etukäteen lainkaan käsitystä, millaista työmaalla työskentely todellisuudessa on, joten työharjoittelu tuonut paljon tarpeellista kokemusta. Työharjoittelu on järjestetty siten, että harjoittelijalla on aina mahdollisuus kysyä kokeneemmalta tarvittaessa neuvoa”, Uusi-Laitila sanoo. 

Uusi-Laitila sanoo alan hyvän työtilanteen myötävaikuttaneen hakeutumista alalle.  

Bravida oli myös näkyvästi esillä Vamian järjestämässä Teknologiatiistai-tapahtumassa, jossa opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua alaan lähemmin ja kysyä kokeneilta ammattilaisilta heidän kokemuksistaan. Sundin mukaan tapahtuma on johtanut useisiin harjoittelupaikkahakemuksiin ja tarjonnut opiskelijoille arvokasta tietoa alan työllistymismahdollisuuksista. 

Kiinnostuitko Bravidasta? Tutustu meihin työpaikkana!