Uusi tietomalli parantamaan rakentamisen laatua ja sujuvoittamaan kiinteistön ylläpitoa

Vuonna 2025 voimaan astuva uusi rakentamislaki velvoittaa rakentamishankkeeseen ryhtyviä laatimaan kiinteistöstään digitaalisen tietomallin osana rakennuslupaprosessia. IFC (Industry Foundation Classes) -tietomalli on suunnitteluvaiheessa luotava kiinteistön digitaalinen kuvaus, jonka tulee sisältää perinteisen graafisen kuvauksen lisäksi myös runsaasti parametrejä toimiakseen tietomallina.

Uutiset

Bravida vahvoilla muutoksessa

Rakennuksen 3D-mallinnuksen lisäksi tietomallin tulee sisältää tiedon rakentamisessa käytetyistä materiaaleista. Tietomallin tulee lisäksi sisällyttää tieto kaikista rakennuksen järjestelmistä, laitteista ja komponenteista sekä niiden tarkoista sijainneista.

Tietomalli auttaa täsmentämään suunnitteluvaatimuksia, seuraamaan rakennusprosessin edistymistä ja varmistamaan, että työ vastaa suunnitelmia. Tämä parantaa rakennuksen lopullista laatua.

”Bravidan käyttämillä järjestelmillä tietomallia voidaan rikastaa esimerkiksi rakentamisen eri vaiheiden aikana itselleluovutuksissa otetuilla valokuvilla ja tarkoilla toteumatiedoilla. Dokumentointi tuo kiinteistön omistajalle huomattavaa hyötyä esimerkiksi ylläpitotehtävissä ja rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä”, kertoo Bravidan Etelä- ja Varsinais-Suomen aluejohtaja Antti Siipola.

Bravida tuottaa jo tällä hetkellä runsaasti digitaalista tietoa niistä kohteista, joiden rakentamiseen tai ylläpitämiseen se osallistuu. Etenkin suuremmissa mallinnetuissa kohteissa Bravida on jo tuottanut ja toimittanut tietomallia vastaavaa dataa, vaikkei nykyinen lainsäädäntö eivätkä voimassa olevat käytännöt velvoitakaan urakoitsijaa sellaista tuottamaan tai toimittamaan.

”Saneeraus- ja muutostyökohteessa voidaan tietomalliin tuotetun tiedon avulla tarkastella, missä esimerkiksi betonilattian sisään asennetut putket kulkevat. Tämä nopeuttaa ja helpottaa rakennuksen pysyvien rakenteiden osalta läpivientien tekemistä sekä tuottaa varmuuden siitä, että käyttöön jääviä tekniikoita ei rikota”, havainnollistaa Bravidan myyntijohtaja Jan Pelttari.

Asiakkaalle parempaa vastinetta

Tulevaisuudessa Bravida tuottaa ja tarjoaa asiakkailleen suunnittelutoimeksiannon yhteydessä kattavan tietomallin niin uudisrakennuksista kuin perusparannus- ja saneerauskohteistakin.

Olemassa oleva tietomalli auttaa ylläpidon palveluntarjoajia ymmärtämään kiinteistön erityisvaatimukset ja tarpeet. Ilmeistä on, että sen avulla kiinteistön omistaja pystyy jatkossa myös helpommin ja tarkemmin kilpailuttamaan kiinteistön ylläpidon palveluita, kun kiinteistön järjestelmien tarkat tiedot ovat ylläpitopalveluiden toimittajien saatavilla.

Tietomallin tulee myös elää rakennuksen elinkaaren mukaan, Siipola sanoo.

”Kun Bravida ottaa kiinteistön ylläpitovastuun mallinnetusta kiinteistöstä, voidaan tietomallia täydentää ja rikastaa myös kiinteistöön käytön aikana tehdyillä toimenpiteillä. Kiinteistöön voidaan vaihtaa 20–25 vuoden aikana kymmeniä järjestelmiä ja satoja komponentteja. Tietomallin avulla tieto elinkaaren aikana tehdyistä muutoksista on dokumentoitu ja helposti saatavilla digitaalisessa muodossa. Tällä hetkellä näitä tietoja hallintaan tyypillisesti huoltokirjajärjestelmissä, mutta epäsystemaattisesti ja vailla liittymää IFC-aineistoon”, Siipola sanoo.

Kiinteistön ylläpidon palveluihin tietomalli tuo suuremman tarkkuuden, tehokkuuden ja läpinäkyvyyden, mikä edesauttaa parempien päätösten tekemistä ja tuo kustannustehokkuutta.

Koska tietomalli tarjoaa tarkat tiedot, voivat myös palveluntarjoajat tehdä tarkemmin kohdennettuja ja kustannustehokkaita ehdotuksia – jopa pelkästään ylläpidetyn tietomallin perusteella. Tämä voi auttaa kiinteistön omistajaa tai hallinnoijaa saamaan parempaa vastinetta rahalle.

Tavoitteena laadukas ja ilmastoystävällinen rakentaminen

Vuonna 2025 voimaan tulevalla rakentamislailla pyritään kirittämään rakennus- ja kiinteistöalan digitalisaatiota, parantamaan rakentamisen laatua sekä edistämään vähäpäästöistä ja vastuullista rakentamista.

Lakimuutoksella pyritään esimerkiksi edistämään rakennusalan siirtymistä vähäpäästöisiin materiaaleihin ja prosesseihin.

“Näillä näkymin tietomalli tulee edellyttämään tiedot käytettyjen järjestelmien, materiaalien ja laitteiden sekä komponenttien CO2-päästöjen määrästä. Tällöin rakennuksen hiilijalanjäljestä voidaan luoda kattava mallinnus, jonka avulla palveluntuottaja voi tarjota entistä vähäpäästöisempiä ratkaisuja sekä rakentamisen että ylläpidon aikana”, Siipola sanoo.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä! 

Antti Siipola 
Etelä- ja Varsinais-Suomen aluejohtaja
antti.siipola@bravida.fi
+358 40 545 5469