Tavoitteet

Taloudelliset tavoitteemme keskipitkällä aikavälillä

Liikevaihdon kasvu

Bravidan tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa vuosittain yli kymmenellä prosentilla: viiden prosentin vuosittainen kasvu orgaanisesti ja 5–7 prosentin vuosittainen kasvu yritysostoilla.

Liikevoittomarginaali

Bravidan tavoitteena on yli seitsemän prosentin oikaistu EBITA-marginaali sisältäen yritysostojen laimennusvaikutuksen.

Kassavirran tuottaminen*katso määritelmät

Bravidan tavoitteena on yli 100 prosentin kassavirran tuottaminen.

Pääomarakenne

Bravidan pääomarakenteen on mahdollistettava hyvä taloudellinen joustavuus ja yritysostojen tekeminen. Yhtiön tavoittelema velkaantumisaste on noin 2,5 x nettovelka / oikaistu EBITDA.

Osinkopolitiikka

Bravidan tavoitteena on maksaa osinkoina vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta huomioiden kuitenkin muut tekijät, kuten taloudellisen tilanteen, kassavirran ja kasvumahdollisuudet.

Pitkän aikavälin tavoitteemme – asiakas ja markkinat

Tyytyväisimmät asiakkaat

Tavoitteenamme ovat markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat, jotka haluavat käyttää Bravidan palveluja uudelleen ja suositella niitä muille.

Vahvin brändi

Tavoitteemme on olla alan johtava brändi - koko Pohjolassa.

Paikallinen markkinajohtaja

Bravidan tavoitteena on olla suurin tai toiseksi suurin toimija paikkakunnilla, joilla sillä on toimintaa.

Muut pitkän aikavälin tavoitteemme

Houkuttelevin työnantaja

Tavoitteemme on olla alan houkuttelevin työnantaja, työntekijöiden tyytyväisyysindeksi (MMI) yli 75 (0-100).

Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten palveluiden johtava toimittaja

Vahvistamme edelleen osaamistamme ja energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoamista muun muuan yritysostojen kautta. Pyrimme vähentämään omaa ympäristövaikutustamme ja CO2-päästöjä.

Ei työtapaturmia

Yhdenkään työntekijän ei pidä sairastua fyysisesti tai psyykkisesti työnsä takia. Tavoitteena on että työtapaturmataajuus* olisi alle 7 ja sairauspoissaolot ** alle 4%.

*Vähintään yhden päivän sairauspoissaolon aiheuttaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.
**Sairauspoissaolotunnit suhteessa suunniteltuun työaikaan