Tavoitteet

Taloudelliset tavoitteemme keskipitkällä aikavälillä

Liikevaihdon kasvu

Bravidan tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa vuosittain yli kymmenellä prosentilla: viiden prosentin vuosittainen kasvu orgaanisesti ja 5–7 prosentin vuosittainen kasvu yritysostoilla.

Liikevoittomarginaali

Bravidan tavoitteena on yli seitsemän prosentin oikaistu EBITA-marginaali sisältäen yritysostojen laimennusvaikutuksen.

Kassavirran tuottaminen*katso määritelmät

Bravidan tavoitteena on yli 100 prosentin kassavirran tuottaminen.

Pääomarakenne

Bravidan pääomarakenteen on mahdollistettava hyvä taloudellinen joustavuus ja yritysostojen tekeminen. Yhtiön tavoittelema velkaantumisaste on noin 2,5 x nettovelka / oikaistu EBITDA.

Osinkopolitiikka

Bravidan tavoitteena on maksaa osinkoina vähintään 50 prosenttia konsernin nettotuloksesta huomioiden kuitenkin muut tekijät, kuten taloudellisen tilanteen, kassavirran ja kasvumahdollisuudet.

Pitkän aikavälin tavoitteemme – asiakas ja markkinat

Tyytyväisimmät asiakkaat

Tavoitteenamme ovat markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat, jotka haluavat käyttää Bravidan palveluja uudelleen ja suositella niitä muille.

Vahvin brändi

Keväällä 2015 toteutetun oman brändiselvityksemme mukaan Bravida on Pohjoismaiden tunnetuin brändi urakointipalveluissa. Sen sijaan huoltopalveluiden osalta brändin tunnettuus oli hieman heikompi (mittausta ei tehty Suomessa).

Paikallinen markkinajohtaja

Bravidan tavoitteena on olla suurin tai toiseksi suurin toimija paikkakunnilla, joilla sillä on toimintaa.

Muut pitkän aikavälin tavoitteemme

Huollon oltava suurempi kuin urakoinnin

Vuonna 2015 hultopalvelut muodostivat noin 46 prosenttia liikevaihdosta ja urakointipalvelut 54 prosenttia.

Houkuttelevin työnantaja

Vuonna 2016 Bravidan työntekijöiden tyytyväisyysindeksi oli 67. Kunnianhimoinen tavoitteemme on 75. Suomessa vertailuarvo oli 64. Toimihenkilöiden tyytyväisyysindeksi oli 63 ja työntekijöiden vastaava luku 65.

Energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten palveluiden johtava toimittaja

Vahvistamme edelleen osaamistamme ja energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoamista muun muuan yritysostojen kautta. Pyrimme vähentämään omaa ympäristövaikutustamme ja CO2-päästöjä.

Ei työtapaturmia

Tavoitteemme on, ettei yksikään työntekijä sairastu fyysisesti tai psyykkisesti työnsä takia. Bravidan työtapaturmataajuus* pysyi ennallaan vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna, 11,0. Sairauspoissaolot nousivat 5,3 prosentista 5,4 prosenttiin.
*Vähintään yhden päivän sairauspoissaolon aiheuttaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.