Kestävä kehitys - Haluamme antaa oman panoksemme yhteiskunnan hyväksi

Kestävä kehitys on Bravidalle tärkeää. Meillä on yli 50 000 asiakasta, joita autamme päivittäin rakentamaan kestävää yhteiskuntaa.

Haluamme, että jokaisen asennus- ja huoltotehtävän jälkeen kiinteistöt toimivat paremmin,
ovat energiatehokkaampia ja että siellä oleskelevat ihmiset kokevat tilat
turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia tuottaviksi.

Kestävään kehitykseen liittyy kuitenkin muutakin kuin energia, ympäristö ja toimittamamme palvelut. Haluamme ottaa vastuun omasta asemastamme yhteiskunnassa ja nähdä, miten voimme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vaikuttaa ympärillämme olevan maailman myönteiseen kehittymiseen.

Bravida's Sustainability Report 2015

Kestävää kehitystä monipuolisesti tukeva työ

Bravidan kestävän kehityksen raportista (Bravida's Sustainability Report 2015) käyvät ilmi yrityksen vastuu, vahvuudet ja kehittämisalueet kestävän kehityksen näkökulmasta. Raportissa kuvaillaan YK:n Global Compact -aloitetta lähtökohtana näyttäen, miten Bravida toimii kuudella tärkeällä osa-alueella.