Yhteystiedot

Postiosoite

Industrivägen 10
961 68 Boden

Sähköposti

cooling.norr@bravida.se

Puhelin

0921-192 00

Kylföretag i Boden

Välkommen till Bravida i Boden

Bravida i Boden levererar säkra och hållbara kylanläggningar för bland annat ishallar och  datahallar, samt för kylrum inom exempelvis livsmedelsbranschen. Vi erbjuder även kylservice och underhåll av dina befintliga kylanläggningar för att du ska kunna glädjas åt en hög driftsäkerhet med minimala risker för haverier. Detta åstadkommer vi med moderna och  metoder och diverse optimeringsåtgärder.

Kyla

Effektiva och säkra kylanläggningar

Vi ser till att din kylanläggning blir billig i drift genom energioptimeringar som utförs av våra kompetenta kylmontörer. Detta innefattar bland annat rengöring av värmeväxklarytor, kompressorbyte och justering av fyllnadsgrad. Bravida i Boden levererar dels nya anläggningar som är noga anpassade beroende på verksamhetens behov, och dessutom kylservice där vi reparerar och ser över systemen med moderna verktyg och metoder. Förutom mer traditionella köldmedium hanterar vi främst kylanläggningar med ammoniak, propan eller koldioxid.

Yhteyshenkilöt

Göran Filppa Affärsutvecklare
Thomas Morén Servicechef
Kenneth Strandemo Serviceledare