Yhteystiedot

Postiosoite

Tallskogsvägen 20
952 61 Kalix

Sähköposti

cooling.norr@bravida.se

Puhelin

0923-670 121

Kylföretag i Kalix

Kyla

Service och modernisering av kylanläggningar

Bravida erbjuder totalentreprenad för de flesta kylsystem. Vi installerar anläggningar för traditionella köldmedium, men även CO2-, propan- och ammoniakanläggningar. Vid behov hjälper vi till med alla steg fram till färdig anläggning. När vi föreslår och installerar ett kylsystem, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan.

Kyla

Yhteyshenkilöt

Hans Haarala Avdelningschef
Thomas Morén Servicechef
Jan Simolin Serviceledare