Yhteystiedot

Häsängsvägen 18
691 42 Karlskoga

0586-503 00

Työtilaukset, vikailmoitukset ja tarjouspyynnöt

0586-503 08

Elektriker, rörmokare, ventilations- och brandexperter i Karlskoga

Välkommen till Bravida i Karlskoga!

Våra medarbetare i Karlskoga installerar och monterar med moderna metoder och lyhörda öron för kundernas specifika behov. Vi hanterar elanläggningar, ventilationsanläggningar, VS och säkerhets- och brandskyddssystem. Med energieffektiva och hållbara system kan du känna dig säker efter att Bravidas kompetenta elektriker, ventilationstekniker, brandsäkerhetstekniker eller rörmokare har varit på besök. Dessutom utför vi servicearbeten för att du ska känna dig trygg även i framtiden. Vi lämnar inte våra kunder i sticket, utan för en konstant dialog genom processen fram till att dina krav och förväntningar är uppfyllda. 

EL

Våra elektriker

För en hållbar elanläggning krävs en noggrant utförd installation. Bravidas elektriker har både kompetensen och erfarenheten för att installera och reparera elanläggningar med hög kvalitet. Vårt miljöfokus genererar effektiva system där ingen el går till spillo och samtidigt lever upp till kundernas behov. Installationerna finns i allt från enskilda bostäder till stora industrilokaler eller kontorsbyggnader. Vi utför även elservice och reparerar eventuella skador eller avbrott i din elanläggning. 

VS

Våra rörmokare

Bravida i Karlskoga är experter på VS och lagar dina vattenledande rör om de skulle läcka. Vi utför både rörinstallationer och reparationer och kan även se över dina befintliga rör genom att erbjuda elservice. Med täta rör slipper du fuktskador och höga vattenräkningar och våra rörmokare utför VS-arbeten med hållbara lösningar. För både din och miljöns skull!

Brand & Säkerhet

Experter inom brand & säkerhet

Våra integrerade säkerhetssystem är ett föredöme i branschen och Bravida i Karlskoga integrerar inbrottslarm, kameraövervakning och passersystem med ditt brandskydd, för att du ska få översikt över säkerheten utifrån ett och samma system. Vi är kundorienterade och tar fram anpassade lösningar i varje specifikt fall. Som ytterligare säkerhetsåtgärd är vår support tillgänglig dygnet runt, utifall att någonting ovälkommet skulle inträffa under nattetid. 

 

Ventilation

Ventilationsanläggningar för en bra inomhusmiljö

Frisk luft är en förutsättning för att du ska trivas inomhus. Vi på Bravida tycker det är viktigt att alla ska ha tillgång till frisk luft och en god inomhusmiljö. Vi installerar och underhåller alla typer av ventilationssystem. Det kan handla om injustering och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) såväl som luftbehandling och processventilation. Därtill erbjuder vi dessutom service, rengöring och kontroll av ventilationsanläggningar.

Yhteystiedot

Telefon

0586-503 01

Adress

Karlskoga industrirör
Nobelkrutsvägen 10
Björkborn industriområde
691 33 Karlskoga

Industrirör

Installation och service inom industrirör

Bravida industrirör levererar högkvalitativa och innovativa tjänster inom processrörinstallationer, pumprenovering, smidesarbeten, plastsvetsning, mekaniska installationer samt service och underhåll.