Fastighetsförvaltning i Karlstad

Fastighetsförvaltning är värde, funktion och långsiktigt arbete. Fastighetsservice innebär underhåll, drift och utveckling. Där ligger vår kärnkompetens med en bredd av tjänster som ger fastigheter liv!

Vi hjälper dig med ventilation, VS, industrirör, el och säkerhet. Oavsett storlek på projekt och vi levererar alltid en hög kvalitet. Vi vet att alla byggnader är unika, där en del av arbetet innebär att förstå och hantera lösningar som passar just dig och ditt behov.

Låt oss vara en del av din fastighetsförvaltning, involvera oss i er fastighetsservice. Kontakta oss, berätta om vilka utmaningar ni står inför. Låt inte er fastighetsskötsel stå stilla.

Nyheter

karlstadsprocessror908769127707989680.jpg

Bravida förvärvar bolaget Karlstads Processrör AB och stärker sin position inom rörinstallationer.

Till pressmeddelandet

Kontakta oss