Ventilationssystem för fastigheter och anläggningar

En effektiv ventilation är avgörande för en hälsosam och bekväm inomhusmiljö. Vi installerar och underhåller alla typer av ventilationssystem. Det kan handla om injustering och OVK såväl som luftbehandling och processventilation. Vi tar hand om den tekniska driften i fastighetenen och säkerställer att eventuella problem upptäcks i tid. Vi är experter på  specialanpassade lösningar till bland annat servicehus, sjukhus och högteknologiska industrier. Vi erbjuder dessutom service, rengöring och kontroll av ventilationsanläggningar.

Kontakta våra ventilationstekniker när du behöver professionell hjälp med ventilationen! 

Ventilationstekniker hos Bravida

Kontaktuppgifter