Digitalisering av fastigheter

Automation utgör en central del av framtidens smarta byggnader. Bravida kopplar upp och integrerar fastighetens tekniska delsystem. Det gör att allt som sker i installationerna kan övervakas och styras på distans. Bravidas automationslösningar för fastigheter innebär ett totalåtagande som optimerar fastighetens energianvändning och driftnetto.

Vi hjälper dig med:

    • Kompletta automationslösningar
    • Projektering och installation av teknik- och styrsystem
    • Energioptimering
    • Styrning av tekniksystem och installationer
    • Driftövervakning 

Kontakt