Effektiva ventilationssystem

Frisk luft är en förutsättning för att du ska trivas inomhus. Hos Bravida lämnar vi således ingenting åt slumpen när vi installerar ventilationssystem.

Energieffektiva lösningar

Våra montörer rengör och kontrollerar din nuvarande ventilation för att åtgärda eventuella brister. Dock kan ett gammalt ventilationssystem behövas bytas ut helt och hållet. Vi prioriterar energieffektiva lösningar som gynnar både dig och miljön. Med processventilation och luftbehandling, liksom injustering och övervakning, tar vi fram det bästa alternativet för dig!

Hör av dig till oss när du behöver hjälp med:

  • Ventilation

  • Automation

  • Kyla

  • OVK/Injusteringar

Kontakt