Yhteystiedot

Käyntiosoite

Plankvägen 1
831 77 Östersund

Puhelin

08-695 20 00

Östersund

Välkommen till Bravida i Östersund

På Bravida Östersund ligger vårt främsta fokus på installations- och servicetjänster inom el, vs, ventilation och kyla. Vi tillhandahåller våra kunder skräddarsydda lösningar och installerar och servar – oavsett behov. Du är alltid välkommen till Bravida. I Östersund hittar du oss på Plankvägen 1.

Kontakta någon av våra avdelningschefer eller serviceledare nedan för att se hur vi kan hjälpa just dig.

EL, Säkerhet och brand

Installation och underhåll av el som ökar driftsäkerheten

Vi utför alla typer av el- installationer och reparationer inom om- och tillbyggnader av fastigheter och lokaler, men vi är gärna med tidigt i processen. Då kan vi hjälpa dig att skapa ellösningar som är både kostnadseffektiva, mer driftsäkra och bättre för miljön. Vi hjälper bland annat till med tele, data och fiber såväl som termografering och energioptimering. Vi erbjuder även regelbunden el-service av elinstallationer, där vi går igenom centraler, belastningsförmåga, kabeldragningar samt fastighetens elstandard.

Trygga säkerhetslösningar som fungerar när de behövs

Inom säkerhet hjälper vi gärna till med service och installation av brandlarm, larm, kameraövervakning och inpassering.

Yhteyshenkilöt

Magnus Ohlsson Tf avdelningschef
Isak Lutteman Serviceledare
Lars Holmström Projektledare och kalkylator
Henrik Bofeldt Säkerhet

VS

Lösningar inom värme och sanitet som fungerar utan avbrott

Våra erfarna rörmokare tillhandahåller smarta lösningar inom vs och hjälper dig med diverse rörarbeten såväl som kompetenssvetsning, sanitet och tappvatten. Vi ser även till att minska vatten- och energianvändningen när det är genomförbart – till exempel genom att byta till nya energisnåla pumpar eller injustera värmesystemet.  

Yhteyshenkilöt

Jimmy Pettersson Avdelningschef
Kristian Forss Projektledare - Service
Dick Söderling Serviceledare

Ventilation

Installationstjänster inom ventilation

Vi erbjuder tjänster inom olika typer av ventilationsarbeten som processventilation, luftbehandling, styr och övervakning såväl som injustering och OVK. Vi erbjuder dessutom förebyggande ventilationsservice med skötsel och tillsyn. Anläggningarna behöver nämligen rengöras med jämna mellanrum och kontrolleras regelbundet, för att inte bli energitjuvar.

Yhteyshenkilöt

Fredrik Alcén Avdelningschef
Lars Aronsson Styr & övervakning
Johan Eurenius Serviceledare

Kyla

Service och installation av kylanläggningar

Vi har kunniga kyl- montörer och installatörer som installerar anläggningar för traditionella köldmedium, men även CO2-, propan-, och ammoniakanläggningar. Vi erbjuder kompletta tjänster och lösningar för kyla och komfort. Vi kartlägger, analyserar, åtgärdar och följer upp. När vi föreslår och installerar ett kylsystem strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan. Självklart är installationerna certifierade.

Yhteyshenkilöt

Jimmy Pettersson Avdelningschef