Fastighetsautomation

Smarta och energieffektiva fastigheter ställer höga krav på de tekniska funktionerna, som i allt högre grad behöver fungera som en helhet och kunna styras digitalt.

Vi skapar automatiserade fastigheter

Automation gör att tekniska funktioner i fastigheter i allt högre grad kan regleras automatiskt. Till exempel kan belysning, värme och ventilation detaljstyras med hjälp av sensorteknologi. Det gör det möjligt för serviceföretag att driftövervaka och energioptimera installationerna på distans.

Produktionsprocesser och insikten i dessa utifrån ett elperspektiv är ytterligare en av våra starka sidor. Eltekniska installationslösningar i kombination med maskinella utrustningar har vi utfört under många år hos både nya och befintliga kunder. Vi monterar och bygger automationsskåp, samt utför även konstruktion och programmering av dessa. Oftast utför vi installation och driftsättning på plats hos kund. Kontakta oss, så tar vi fram en lösning som passar just dig och ditt behov!

Kontakt