Ventilationsanläggningar i Simrishamn

Har ni bekymmer mer er ventilation? Står ni inför en nyinstallation? Oavsett så finns kompetens för både ventilationsservice och installation hos oss. Ibland behövs bara kontroller och rengöring. Ibland behövs filterbyte samt kilrepsbyte. Ibland kan maskiner behöva bytas. För att du ska få ett effektivt luftutbyte och minimera risker för mögelbildning och fuktskador på din arbetsplats eller i huset, börja med en kontroll av er ventilation.

En bra ventilation är lika med en bra trivsel

Det kommer alltid en punkt för varje ventilationsanläggning där man med fördel kan titta på optimering. Storlek på anläggning och typ av luftbehandling eller processventilation har olika grad av förslitning. Upplever ni en försämrad luftkvalité? Hos oss får du också hjälp med injustering och OVK (obligatorisk ventilationskontroll). 

 

Vi inventerar dina befintliga installationer och kommer med förslag på mer energisnåla system som är bättre för miljön och spar på dina kostnader. Kontakta oss så hjälper vi dig med er ventilation och hållbara lösningar som passar ditt behov!

Kontakt