Kylföretag i Storuman

Bravida i Storuman levererar effektiva och hållbara kylanläggningar för både livsmedelshantering, ishallar och datahallar. Dessutom erbjuder vi kylservice och underhåll av dina befintliga kylanläggningar för att säkerställa en hög driftsäkerhet.

Vi anpassar din kylanläggning efter behov och ändamål, för att den ska leva upp till dina specifika krav och verksamhet.

Energisnåla kylanläggningar

Genom att sänka din energiförbrukning blir kylanläggningen billigare i drift och dessutom mer miljövänlig. Våra installatörer optimerar din anläggning och höjer driftsäkerheten genom diverse åtgärder, som till exempel rengöring av värmeväxlarytor, byten av kompressorer och justeringar av fyllnadsgraden i systemet.

Bravida i Storuman besitter en hög kompetens och vi hanterar alla typer av köldmedium, där ammoniak, propan och koldioxid är de vanligast förekommande idag.

 

Välkommen att kontakta våra erfarna kyltekniker i Storuman!

Kontakt