Automation gör fastigheter smarta och energieffektiva

Smarta och energieffektiva fastigheter ställer höga krav på de tekniska funktionerna, som i allt högre grad behöver fungera som en helhet och kunna styras digitalt.

Med automation ser vi till att tekniska funktioner i fastigheten i högre grad kan regleras automatiskt. Till exempel kan belysning, värme och ventilation detaljstyras med hjälp av sensorteknologi. Det gör det möjligt för serviceföretag att driftövervaka och energioptimera installationerna på distans.

Produktionsprocesser och insikten i dessa utifrån ett elperspektiv är ytterligare en av våra starka sidor. Eltekniska installationslösningar i kombination med maskinella utrustningar har vi utfört under många år hos både nya och trogna kunder. Vi monterar och bygger automationsskåp, samt utför även konstruktion och programmering av dessa. Oftast utför vi installation och driftsättning på plats hos kund och hittar en helhetslösning som passar kunden.

Kontakta oss så berättar vi mer hur vi kan göra din fastighet mer energisnål!

Kontakt