Brandskydd och säkerhetslösningar i Umeå

Vi hjälper till med brandskydd och säkerhet i Umeå. Brandskydd är en del av helheten i våra säkerhetslösningar där även passersystem, inbrottslarm, lås och kameraövervakning finns i samma system.

Bättre brandsäkerhet och säkerhetslösningar

Har ni något skydd idag? Eller behöver ni se över säkerheten och uppgradera befintliga system? Visste du att Bravida har ett helt eget affärsområde och koncept som heter Fire & Security?

 

Hos oss finns en helhet med installation, service och systemadministration. Viktiga händelser och integrationer till molnet, datalagring, besöks- och passersystem samt kameraövervakning är en av många möjligheter. 

 

Ett  säkerhetssystem ska inte tas för givet och är olyckan framme ska system och åtgärder fungera. Efter projektering och installation erbjuder vi även serviceavtal där vi ser till att anläggningen alltid har t.ex. den senaste programvaran.

 

För hjälp med brandskydd och säkerhet, kontakta oss så hjälper vi dig!

Kontaktpersoner