Kylanläggningar

Bravida installerar kylanläggningar för CO2, propan, ammoniak liksom mer traditionella köldmedium. För att minimera energikostnaderna utför våra montörer regelbunden service och optimerar systemen.

Installation av kylanläggningar

Vi ökar driftsäkerheten och effektiviteten för att du ska känna dig trygg med din kylanläggning. Vi arbetar miljömedvetet och ger dig lösningar av högsta kvalitet. Oavsett om du planerar att installera ny kylanläggning i stora industrilokaler, eller om du behöver hjälp med att få till en lösning i din privata bostad.

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig vidare!

Kontaktpersoner