Säkerhetssystem, lås och brandskydd i Uppsala

Kontakta Bravida Fire & Security när du behöver säkra upp din fastighet. Låsservice i Mälardalen är nu en del av Bravida.

Säkerhetssystem, lås och brandskydd i Uppsala

Kontakta Bravida Fire & Security när du behöver säkra upp din fastighet. Låsservice i Mälardalen är nu en del av Bravida.

Bravida Säkerhet i Uppsala – för din säkerhets skull

Bravida Fire & Security levererar anpassade säkerhetslösningar för fastigheter till myndigheter och företag i hela Norden. Vi är experter inom inbrottslarm, brandlarm, lås, kamerabevakning och integrerade system. Vi erbjuder hållbara och anpassade helhetslösningar genom hela kedjan från projektering och installation, till underhåll och felavhjälpande service samt framtidssäkra moln- och fjärrtjänster. Vårt säkerhetssystem för brandskydd passar för såväl mindre som större verksamheter

 

Som avtalskund hos Bravida Säkerhet har du alltid tillgång till vårt Servicecenter - dygnet runt, året om.

Bostadsområde

Kontakt

Låsservice