Bravida Way – liiketoimintamallimme

Bravida on suuri yritys, jolla on paikallista toimintaa kaikkialla Pohjoismaissa. Liiketoimintamallimme perustuu siihen, että toimimme YHTENÄ yrityksenä: meillä on sama kulttuuri sekä samat työskentelytavat ja strategiat kaikissa yksiköissä. Luomme yhdessä markkinoiden parhaan asiakastarjonnan. Olemme antaneet sille nimeksi Bravida Way.

imagemrtmh.png

Bravidalla on Pohjoismaissa yli 300 yksikköä, ja konsernin kannattavuus määräytyy sen mukaan, miten hyvin yksiköillä menee. Menestyksen perusta on Bravida Way: Työskentelemme yhdessä YHTENÄ yrityksenä, jolla on yhteinen kulttuuri ja strategia. Kaikissa yksiköissä käytetään Bravidan yhteisiä työtapoja, järjestelmiä ja työvälineitä.

Jokaisella paikallisella yksiköllä on erikoisalansa, mutta asiakkaat ovat yhteisiä. Tekemällä tiivistä yhteistyötä yksiköiden välillä sekä paikallisesti että koko Bravidassa luomme ainutlaatuisen kokonaistarjonnan jokaiselle asiakkaalle.

Kun kaikki toimivat samalla tavalla, säästämme aikaa ja rahaa jokaisessa yksikössä – ja asiakkaiden on helppo toimia Bravidan kanssa. Lisäksi saavutamme huomattavia mittakaavaetuja.

Kannattavan kasvun perusta

Tiedämme, että Bravida Way toimii. Bravida Wayta noudattava yksikkö panostaa aina liiketoimiin, joissa on hyvä marginaali, ja hallitsee samalla hyvin kustannukset. Kannattavat yksiköt voivat keskittyä kasvuun.

ISO-sertifiointi

Bravida Way on konserninlaajuinen johtamisjärjestelmä, joka yhdistää laadun-, ympäristön- ja työturvallisuudenhallinnan työtapoihimme. Bravida Wayta käytetään suurimmassa osassa kaikkien toimintamaiden yksikköjä.

Bravida Way on sertifioitu laatua ja ympäristöä koskevien ISO-standardien mukaisesti Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tanskassa sertifiointiin kuuluu myös työturvallisuus. Suomen toimintamme on Bravida Way -järjestelmän mukainen. Äskettäin on päätetty aloittaa sertifiointiprosessi kaikkien kolmen standardin osalta.

Asiakkaan kohtaaminen

Bravida Way karta 1.png

➀ Kohtaamme asiakkaan paikallisesti – YHTENÄ yrityksenä

Etsimme ja tapaamme asiakkaita paikallisilla markkinoilla. Bravidan yhteisen kulttuurin, työtapojen ja strategian avulla jokainen yksikkö luo markkinoiden parhaan asiakastarjonnan – ja kannattavan liiketoiminnan.

➁ Yhteinen kulttuuri

Yhdessä olemme Bravida. Meillä on sama kulttuuri, samat arvot ja sama johtamistapa koko yrityksessä.

➂ Yhteiset työtavat ja työvälineet

Bravidassa kehitetään yhteisiä työtapoja ja työvälineitä, joita kaikki yksiköt käyttävät liiketoimintansa arjessa ja kehittämisessä.

➃ Yhteinen strategia

Johtajan tärkein tehtävä on toteuttaa Bravidan strategiaa. Jokainen yksikkö pyrkii aktiivisesti luomaan parhaan asiakastarjonnan, parhaan joukkueen, tehokkaan tuotannon ja kestävää kehitystä tukevan liiketoiminnan.