Osavuosikatsaus huhtikuu-kesäkuu 2018

HYVÄ LIIKETOIMINTA JATKUI

Uutiset

 • Liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 4 790 miljoonaa Ruotsin kruunua (4 325 MSEK)
 • Orgaaninen kasvu oli 4 % (0)
 • Tilauskanta kasvoi 6 % ja oli 11 139 miljoonaa Ruotsin kruunua (10 493 MSEK)
 • Liikevoitto kasvoi 10 % ja oli 280 miljoonaa Ruotsin kruunua (255 MSEK)
 • Liikevoittoprosentti oli 5,9 % (5,9)
 • Oikaistu liikevoitto oli 280 miljoonaa Ruotsin kruunua (263 MSEK)
 • Oikaistu liikevoittoprosentti oli 5,9 % (6,1)
 • Tulos verojen jälkeen oli 212 miljoonaa Ruotsin kruunua (186 MSEK)
 • Operatiivinen kassavirta oli 319 miljoonaa Ruotsin kruunua (150 MSEK)
 • Nettovelka oli 1 896 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 343 MSEK)
 • Vuosineljänneksen aikana toteutettiin kolme yrityskauppaa, joiden liikevaihto vuositasolla vastaa 68 miljoonaa Ruotsin kruunua
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu oli 1,05 Ruotsin kruunua (0,92 SEK)

Bravidan konsernijohtaja kommentoi vuosineljännestä

Liiketoiminta kasvaa, sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta 
Bravida jatkoi kasvuaan toisella vuosineljänneksellä, liikevaihdon noustessa 11 prosentilla ja orgaanisen kasvun 4 prosentilla, ja tilauskannan ollessa ennätyskorkea. Norjassa kasvoimme 10 prosentilla viime vuosineljänneksellä, huolimatta Bravida Wayn täytäntöönpanosta Oraksella, mikä hidastaa kasvua, kun asetamme etusijalle marginaalin volyymin sijaan. Ruotsissa liiketoiminta toimii yleisesti ottaen hyvin, kasvun ollessa 4 prosenttia vuosineljänneksellä ja myös Tanska sekä Suomi raportoivat huomattavaa kasvua. Palveluliiketoimintamme kehittyy hyvin, kasvun ollessa 11 prosenttia jakson aikana.

Parannuksia liikevoitossa ja operatiivisessa kassavirrassa 
Liikevoitto kasvoi 10 prosenttia. Liikevoittoprosentti Ruotsissa säilyi ennallaan, mutta parani Norjassa. On ilahduttavaa nähdä hankitun Oraksen suoriutuvan suunnitelmiemme mukaisesti, ja myös tuottavan voittoa toisella vuosineljänneksellä. Tanskassa saavutimme hieman alemman prosentin johtuen suurista projekteista, jotka ovat tuotannon aikaisessa vaiheessa. Suomessa uusi toimitusjohtajamme aloitti projektiportfolion tarkastelun, joka vaikutti vuosineljänneksen tuloihin.

Operatiivinen kassavirta oli vahva vuosineljänneksellä, ja kassavirta parani 75 prosentista 94 prosenttiin.

Uuden liiketoimintasuunnitelman täytääntöönpano 
Vuosineljänneksen aikana jatkoimme 2018-2010 liiketoimintasuunnitelman käyttöönottoa kaikissa Bravidan yksiköissä.  Liiketoimintasuunnitelma perustuu marginaaliin ja kasvuun keskittymiseen, sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta.

Uusi liiketoimintasuunnitelma korostaa jokaisen yksikön kannattavuutta. Yksiköiden, joilla on heikko tai negatiivinen kannattavuus, täytyy parantaa ja keskittyä saavuttamaan korkeampi marginaali, kun taas hyvin kannattavien yksiköiden tulisi pyrkiä kasvamaan ja säilyttämään tai parantamaan marginaaliaan. Palveluiden kasvu on etusijalla liiketoiminnan kannattavuuden ja vakauden parantamiseksi. Tavoitteenamme on olla johtava palvelukumppani asiakkaillemme. Tämän pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi on käynnissä useita aloitteita. Palveluliiketoiminnalla yleensä on korkeampi marginaali kuin asennusliiketoiminnalla, vakituisten asiakkaiden ja toistuvien toimeksiantojen ansiosta, mitkä tarjoavat hyvän vakauden lähivuosina.

Yrityskaupat jatkoivat Bravidan vahvistamista 
Bravidan kasvua ja asemaa markkinoilla sekä palvelu- että asennusliiketoiminnassa kehitetään yrityskauppojen kautta. Tähän mennessä vuotta olemme toteuttaneet kahdeksan yrityskauppaa, mukaan lukien kaksi heinäkuussa. Kaikki yrityskaupat vahvistavat meidän asemaamme paikallisilla markkinoilla ja laajentavat tarjontaamme asiakkaille.

Yrityskauppastrategiamme luotiin 2014, ja tähän mennessä se on johtanut yli 50 yrityskauppaan ja lisännyt liikevaihtoa 5 miljardilla Ruotsin kruunulla hyvällä kannattavuudella. Tällä hetkellä Bravidalla on tehokas yrityskauppamalli, joka tuottaa omistaja-arvoa ja lisää tarjontaa asiakkaille. Uskon, että voimme jatkaa kasvuamme yrityskauppojen kautta taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti.

Talouden näkymät 
Teknisten palveluiden ja asennusten markkinat tulevat säilymään hyvinä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja vakaina Suomessa. Tilauskanta, joka ei sisällä palvelutoimenpiteitä, vain asennusprojekteja, oli jälleen kerran ennätystasolla. Pääosin tilauskanta sisältää paljon pieniä ja keskikokoisia asennusprojekteja, jotka yhdessä suurten palvelutoimintojemme kanssa tulevat tukemaan kasvua tulevilla vuosineljänneksillä.

Mattias Johansson, Tukholma, Heinäkuu 2018 

Lisätietoja antavat:
Mattias Johansson, konsernijohtaja, Bravida. Puhelin: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, talous- ja rahoitusjohtaja, Bravida. Puhelin: +46 70 668 50 75
IRcontact@bravida.com 

Konsernijohtaja Mattias Johansson sekä talous- ja rahoitusjohtaja Nils-Johan Andersson pitävät englanninkielisen tiedotustilaisuuden osavuosikatsauksesta 20.7.2018 kello 9:30 Ruotsin aikaa. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä tai puhelimitse. Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Linkki webcastiin:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q2-2018

Puhelinnumerot puhelinkonferenssiin:
SE: +46 8 5664 27 01
UK: +44 20 3008 9810
US: +1 85 5831 5945

Englanninkielinen osavuosikatsaus ja tiedotustilaisuus ovat saatavilla Bravidan verkkosivuilta bravida.se/en/investors.