Bravida on pitänyt huolta Saarioisten tuotantolaitoksesta jo 20 vuotta

Bravida vastaa Saarioisten Kangasalan tuotantolaitoksen ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien perushuollosta. Tuotantolaitoksen on pysyttävä toiminnassa vuorokauden ympäri, ja yllättävien tilanteiden sattuessa huollon on reagoitava nopeasti ja löydettävä ratkaisu ongelmaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Uutiset

Pirkanmaalla sijaitsee Saarioisten 40 000 neliömetrin kokoinen tuotantolaitos, jonka ilmanvaihdosta ja sähköjärjestelmien huollosta ja ylläpidosta vastaa Bravidan Service-palvelu.

Tuotantolaitoksen huoltotöitä ovat tarjonneet pitkään samat yhteyshenkilöt, minkä ansiosta heillä on hyvä paikallistuntemus tuotantolaitoksen talotekniikkaan ja järjestelmiin. Bravidan Service-palvelu huolehtii myös läheisen väestönsuojan huoltotoimenpiteistä.

Tekninen vika ei ole vaihtoehto

Vuosien mittaan Saarioisten tuotantolaitos on laajentunut. Huoltoyhtiöltä se edellyttää joustavuutta ja mukautuvuutta. Ruoantuotantoon erikoistuneessa tuotantolaitoksessa myös huoltoyhtiön on noudatettava hygieniavaatimuksia: tuotantotiloissa toimenpiteitä tehdessään huoltomiesten on käytettävä asianmukaista vaatetusta, esimerkiksi valkoisia suojavaatteita ja hiussuojia.

Suuressa tuotantolaitoksessa on huolehdittava siitä, että sen toiminta ei keskeydy teknisen vian vuoksi. Tämä edellyttää nopeaa reagointikykyä ja luotettavuutta yllättävienkin tilanteiden edessä. Olosuhteiden on pysyttävä kunnossa sekä ilmanvaihdon että sähköjärjestelmän osalta, joten mahdollisiin ongelmiin on puututtava heti.

Asiakaspalvelun merkitys on suuri, ja huoltoyrityksen on pystyttävä tuottamaan palvelut nopeasti, asiantuntevasti ja joustavasti.

Jatkuva huolto turvaa toiminnan

Bravidan ilmanvaihdon ja sähköjärjestelmien ammattilaiset tekevät jatkuvasti erilaisia toimenpiteitä taatakseen tuotantolaitoksen sujuvan toiminnan. Sitoutuneet ammattilaiset ovat paikalla ajallisesti noin puolet vuodesta, ja heillä on erinomainen paikallistuntemus järjestelmistä ja talotekniikasta.

Sähköjärjestelmän huollolla voidaan minimoida sähkökatkosten riski ja muut ikävät yllätykset. Bravida tarkastaa keskukset, kuormituksen jakautumisen, tarpeen mukaan kaapelit ja rasiat sekä kiinteistön sähköjärjestelmän.

Bravida huolehtii myös tuotantolaitoksen ilmanvaihtojärjestelmästä. Ilmanvaihtoa voidaan usein parantaa yksinkertaisilla energiatehokkailla keinoilla. Huoltomiehet tarkkailevat koko kiinteistön ilmanvaihtoa ja selvittävät huollon tarpeen elinkaariajattelulla.

Asiakaspalvelu on pohja hyvälle yhteistyölle

Huolto- ja palveluyhtiönä Bravida kuuntelee kiinteistönomistajan toiveita ja tarpeita tarkkaan ja toteuttaa ne nopeasti ja asiantuntevasti. Pitkäaikaisen ja luottamukseen perustuvan asiakassuhteen takana on toimiva yhteistyö ja kokonaisuus, jossa tehdään asiat oikein ja huolellisesti parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kun ongelmia ilmenee, niitä tutkitaan yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuhakuisesti.

”Yhteistyö Bravidan kanssa sujuu hienosti. Heidän yhteyshenkilönsä tuntevat tilamme, käyttämämme tekniikan ja ympäristön vaatimukset vuosi vuodelta paremmin”, Kangasalan tuotantolaitoksen kunnossapitopäällikkö Jari Savolainen summaa.

Koska Bravida tarjoaa kaikki huolto- ja korjauspalvelut ennaltaehkäisevästä ylläpidosta vuosihuoltoihin ja asennus- ja muutostöihin, asiakkaan on helppo ottaa yhteyttä huoltoon ja saada tarvitsemansa palvelu. Laadukkuudesta kertoo myös se, että tuotantolaitoksen naapurissa sijaitseva broilerintuotantolaitos on jatkanut huoltosuhdetta sen jälkeen, kun se myytiin toiselle alan toimijalle.

Toimenpiteet:

  • Ilmanvaihtojärjestelmien perushuolto
  • Talotekniikan perushuolto
  • Sähköjärjestelmien huolto
  • Erillistyöt
  • Rakennuskorjauspalvelut

Huoltosuhteen kesto: yli 20 vuotta

Lisätietoja: Bravida Finland Oy, Jan Pelttari, puh. 050 468 4543