Prosessiteollisuudessa on tehtävä ennaltaehkäisevää työtä yhdessä asiakkaan kanssa – Bravida pitää Pyrollpackin teollisuuslaitoksen tuotantolinjat kunnossa

Bravida vastaa sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapidosta elintarviketeollisuuden pakkauksia valmistavassa Pyrollpackin teollisuuslaitoksessa Lempäälässä. Bravidan Service-palvelut tarjoavat Pyrollpackille korjaavan kunnossapidon lisäksi ennakoivaa kunnossapitoa, jotta Lempäälän teollisuuslaitoksen koneet toimivat moitteettomasti ja ongelmiin puututaan jo ennen niiden syntymistä.

Uutiset

Prosessiteollisuudelle on tyypillistä, että tuotantolinjat rakentuvat monesta osasta. Huoltokumppanin on ymmärrettävä, miten eri komponentit toimivat ja kommunikoivat keskenään. Jopa yksi hajonnut osa voi saada koko tuotannon seisahtumaan, joten tekniset viat eivät saa keskeyttää teollisuuslaitoksen toimintaa.

Vaativa toimintaympäristö edellyttää huoltourakoitsijalta laajaa ammattiosaamista ja kokonaisvaltaista ymmärrystä tuotantolinjojen toiminnasta. Osaamista tarvitaan niin tuotantolinjojen ohjausjärjestelmistä, vikadiagnostiikasta kuin tavallisista sähkökomponenteistakin.

Asiakaspalvelu ulottuu lähes koko teollisuuslaitoksen henkilöstöön: yhteistyötä tehdään niin esimiesten kuin koneenkäyttäjienkin kanssa. Nopeaa reagointia vaativissa ongelmatilanteissa on osattava tehdä oikeat ratkaisut ja puhua asiakkaan kanssa samaa kieltä.

Onnistumisen edellytys on tiivis ja keskusteleva yhteistyö

Ongelmanratkaisussa tärkeässä roolissa ovat teollisuuslaitoksen koneenkäyttäjät, joita haastattelemalla Bravidan huoltoasiantuntijat pysyvät ajan tasalla koneiden tilasta. Oikeaoppisella huollolla taataan keskeytymätön tuotanto ja kaikille turvallinen työympäristö.

”Prosessiteollisuudessa ei ole yhden miehen näytöksiä. Jotta huoltotoimenpiteillä saadaan aikaan haluttuja tuloksia, koneenkäyttäjät on saatava sitoutumaan koneiden kunnossapitoon”, sanoo Bravidan Akaan kunnossapitopäällikkö Janne Jokinen.

”Usein koneiden oireista tiedetään etukäteen, mutta niihin puututaan vasta koneen hajotessa. Puutumme ennakoivasti oireisiin, jotta koneet eivät pääse hajoamaan”, Jokinen jatkaa.

Prosessiteollisuutta palvelevat Bravidan asiantuntijat ovat monissa ympäristöissä toimineita automaatio- ja sähköalan ammattilaisia.


Automaatio helpottaa koneenkäyttäjien ja huoltoasiantuntijoiden yhteistyötä

Bravida tapaa säännöllisesti Pyrollpackin edustajia ja varmistaa, että huollon ajankäyttö on tavoitteellista ja työntekijöiden osaamisesta saadaan paras hyöty irti. Tärkeimmät huoltotoimet priorisoidaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Bravidan asiantuntijat huolehtivat koneiden kunnossapidosta tekemällä kierroksia tehdassaleissa ja kartoittamalla listan avulla vikoja ja asiakkaan toiveita, jotka parantavat koneiden toimivuutta ja työturvallisuutta. Ansiokkaalla yhteistyöllä lista on lyhentynyt roimasti huoltosuhteen aikana.

Uusi, juuri käyttöönotettu kunnossapidon tietojärjestelmä helpottaa koneenkäyttäjien ja huoltoasiantuntijoiden yhteistyötä. Yhteiskäyttöiseen järjestelmään kirjataan muun muassa ennakkohuollot aikatauluineen, vikailmoitukset ja korjaustoimenpiteet. Datan perusteella kunnossapitoa voidaan analysoida kokonaisvaltaisemmin ja vikaantumisten juurisyitä selvittää entistä tehokkaammin.

”Bravidalla on sellaista ammattitaitoa sähkökunnossapidosta ja automaatiosta, joka meiltä puuttuu”, Pyrollpackilta kerrotaan.

Lempäälän teollisuuslaitoksen kunnossapitoa kehitetään jatkuvasti. Seuraava askel teollisuuslaitoksella on automaattisen koneseurannan käyttöönotto, jonka eteen on jo tehty valmistelevia toimenpiteitä.


Toimenpiteet:

  •  Sähköjärjestelmien huolto
  •  Automaatio
  •  Erillistyöt
  •  Rakennuskorjauspalvelut


Lisätietoja
: Bravida Finland Oy, Janne Jokinen, puh. +358 40 534 9675