Ilmanvaihdon optimoinnilla ja painesuhteiden säätämisellä säästetään energiaa – Bravida toteutti ilmanvaihtoprojektin Kangasalan uimahallissa

Bravida tasapainotti ja optimoi uimahallin ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan, jotta uimahalliin saatiin käyttäjäystävälliset sisäilmaolosuhteet. Optimoinnissa huomioitiin rakennustekniset seikat tilojen kosteuskuorman näkökulmasta.

Uutiset

Kangasalan uimahallissa on altaita ja palveluja moneen tarkoitukseen. Vuonna 2009 valmistunut ja 2018 laajennettu uimahalli vuokraa myös liiketiloja kahvila-, kuntosali- ja terveysalan yrittäjille sekä kokous- ja koulutustiloja yrityksille ja yhteisöille.

Puutteellinen ilmanvaihto voi kuormittaa uimahallia valtavasti
Kangasalan uimahallin vanhalla osalla on seitsemän ilmanvaihtokonetta lämmöntalteenotolla ja kymmenen erillispoistoa. Rakennuksen suurimman tilan, allasosaston, IV-koneen toiminta vaikuttaa eniten kiinteistön energiankulutukseen ja sisäilmaolosuhteisiin.

Ilmanvaihto ei toiminut uimahallissa suunnitellusti: kiinteistön käyttäjät reklamoivat heikoista sisäilmaolosuhteista, jotka johtuivat puutteellisesta ilmanvaihdosta. Rakennuksen kokonaisilmavirrat ja ilmataseet, sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus sekä rakennuksen painesuhteet eivät olleet kunnossa. Tämän vuoksi allasosaston kylmille pinnoille kondensoitui paljon vettä ja veden haihtuminen altaista oli voimakasta.

– Allasosastolla sisäilman lämpötilan ja kosteuskuorman vaihtelu oli ajoittain todella suurta. Kaikkien ennen vuoden 2018 laajennusta asennettujen ilmanvaihtokoneiden palvelualueiden ilmavirrat oli mitattava ja säädettävä uudelleen, kertoo Bravidan Service-liiketoiminnan rakennusterveysasiantuntija Jarkko Kemppi.

Merkkisavusimulaatiot apuna IV-järjestelmän optimoinnissa
Ilmanvaihto oli tärkeässä roolissa projektin onnistumisen kannalta. Varsinkin allasosaston IV-koneen asettaminen toimimaan oikein niin rakennuksen, käyttäjien kuin energiatehokkuudenkin näkökulmasta vaati kokonaisvaltaista ymmärrystä IV-järjestelmän toiminnasta sekä siitä, miten järjestelmä vaikuttaa allasosaston sisäilmasto-olosuhteisiin ja energiankulutukseen.

Sisäilman lämpötilojen ja kosteuden on pysyttävä koko ajan optimaalisella tasolla, jotta käyttäjät ovat tyytyväisiä, allasveden haihtumista ei tapahdu eikä rakenteita kuormiteta ylimääräisellä kosteudella. Allasosaston ilmanjaon toimintaa havainnoitiin mm. merkkisavusimulaatioiden avulla.

Puhaltamalla tuloilman joukkoon merkkisavua voitiin havainnoida ilmanjaon toimintaa ja ilmanliikettä allasosastolla. Simulaatioiden avulla varmistettiin, että kylmiä pintoja huuhdellaan riittävästi kondenssiongelmien ehkäisemiseksi.

– Ilmanvaihtokonetta käytettiin useilla eri nopeuksilla, ja samalla havainnoitiin ilmanjaon toimintaa eri käyttötilanteissa ja ilmanvaihdon nopeuksilla. Kaikki merkkisavuvisualisoinnit kuvattiin myöhempää tarkastelua varten, Kemppi kertoo.

Lopputulos: tyytyväiset käyttäjät ja pienentynyt energiankulutus
Parannus uimahallin kaikkien tilojen sisäilmasto-olosuhteissa oli huomattava. Kylmien pintojen kondensointiongelma poistui ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan optimoinnin jälkeen. Kun energiankulutusta tarkasteltiin syksyllä 2018 ennen allasosaston laajennusosan rakentamista, sen havaittiin laskeneen huomattavasti verrattuna tilanteeseen ennen optimointia.

Heti optimoinnin jälkeen saatiin positiivista palautetta tilojen käyttäjiltä. Tilojen käyttäjät ovat olleet olosuhteisiin tyytyväisiä, eikä kiinteistön vakituinen huoltohenkilöstö ole reklamoinut olosuhteista.

– Ilmanvaihto on toiminut Bravidan tekemän optimoinnin jälkeen moitteettomasti. Sisäilmaolosuhteet ovat pysyneet hyvällä tasolla, ja tilojemme käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä, toteaa uimahalli Kuohun toimitusjohtaja Reija Kolehmainen.

Faktat:

 • LVI-, sprinkleri- ja sähköurakka
 • Tilaaja: Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy
 • Kohde: Uimahalli Kuohu
 • Urakka-aika: 2018–2019
 • Toimenpiteet:
  • IV-toiminnan selvitystyöt
  • IV-koneiden asetusten optimointi
         

Lisätietoja:
Jarkko Kemppi,
Rakennusterveysasiantuntija, Service-liiketoiminta
Bravida Finland Oy
puh. 050 324 2869