Bravida kannustaa avoimeen dialogiin koskien työssä jaksamista

Uutiset

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) ovat edelleen yleisimpiä työperäisiä terveysongelmia rakennusalalla sekä Suomessa että Euroopassa. Bravidalla ongelmaa lähestytään ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. ”Uskomme, että avoin dialogi henkilöstön kanssa tukee niin työssäjaksamista kuin vähentää riskiä erilaisten vammojen syntymiselle”, kertoo Bravidan henkilöstöjohtaja Karin Hussi. ”Olemme Bravidalla luoneet strategian, jonka avulla pyrimme parantamaan turvallisuuskulttuuriamme sekä kannustamaan henkilöstöä entistä avoimempaan keskusteluyhteyteen koskien työssä jaksamista ja erilaisten vammojen ennaltaehkäisyä”, Hussi jatkaa.  

”Strategiaa on ollut kanssamme luomassa Terveystalo, joka on kumppanimme työterveysasiossa”, Hussi sanoo. ”Työ aloitettiin viime vuoden puolella, ja projektin jalkautus Bravidan sisällä alkoi kesäkuussa esihenkilöpäivillä. Nyt alkusyksyn aikana koko Bravida Finlandin henkilöstö on osallistunut teemaan liittyviin luentoihin, joten projekti on edennyt suunnitelmien mukaan”, Hussi toteaa.  

”Rakennusalalla etenkin selkä, niska, hartiat ja yläraajat ovat kovassa kuormituksessa, ja nivelet ja kudokset ylikuormittuvat helposti. Tämä voi aiheuttaa särkyä ja kipuja sekä pahimmillaan vakavampia sairauksia, jotka edellyttävät hoitoa tai poissaoloja töistä. Sekä hyvästä fyysisestä kunnosta että riittävästä palautumisesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää”, Terveystalon työfysioterapeutti Maija Maulaheimo painottaa. 

"Bravida on ottanut aktiivisesti vastuuta työntekijöidensä terveyden tukemisesta ja on selkeästi motivoitunut vähentämään työtehtävien luonteesta johtuvia työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinperäisiä vaivoja. Tämä on selvästi ollut yrityksessä sisäinen arvovalinta ja tätä kehitystä on ollut hienoa seurata yhteistyökumppanin roolissa", Maulaheimo sanoo.  

Kokonaiskuormituksen hallintaan arjessa kannattaa kiinnittää huomiota 

Maulaheimo korostaa, että ennaltaehkäisevää työtä on katsottava kunkin työtekijän valmiuksista ja kokonaiskuormituksesta käsin. Oleellista on, millainen kokonaiskuormitus työntekijällä on työpäivästä ja omasta arjesta: vievätkö esimerkiksi kiireinen lapsiarki tai uuden talon rakennusprojekti energiaa, ja millaisia virikkeitä keho ja mieli saavat.  

”Moni sanoo, että työ on niin kuormittavaa, että ei sen ohella tarvitse enempää liikuntaa. Tämä on väärä lähtökohta, sillä työssä jaksamista pitää tukea. Liikunnan näkökulmasta on tärkeää, että on paitsi hyvä liikkuvuus myös riittävä lihaskunto isoissa lihasryhmissä ja niska- hartiaseudun sekä käsien alueella. Työ vaatii paljon puristusvoimaa ja pään yläpuolella tapahtuvaa työskentelyä. Hyvä kestävyyskunto taas helpottaa ja nopeuttaa palautumista”, Maulaheimo kertoo. 

Työmaiden huolellisella suunnittelulla on mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti työergonomiaan 

Bravidan asentaja ja työsuojeluvaltuutettu Jani Mannisen mukaan hyvällä työmaasuunnittelulla voi vaikuttaa ratkaisevasti työergonomiaan. ”Kun työmaiden työjärjestys on suunniteltu huolellisesti, ovat työskentelyasennotkin työmailla usein parempia”, Manninen alleviivaa. Tällä tavoin on mahdollista vaikuttaa ennaltaehkäisevästi myös tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. 

Manninen asentaa työkseen ilmavaihtokanavia, joiden parissa työtä tehdään usein kädet pään yläpuolelle kohotettuina. Ilmanvaihtokanavat voivat kulkea esimerkiksi lämminvesiputkilinjojen yläpuolella, jolloin ihannetilanne työmaalla olisi, että ilmavaihtokanavat asennettaisiin ennen putkien vetämistä. ”Työasentoihin tulee kiinnitettyä huomiota monesti vasta, kun jokin paikka alkaa oireilla. Itse olen yrittänyt toimia tässä asiassa proaktiivisesti ja pyrkinyt tekemään työt niin, että suoritan asennukset mahdollisimman hyvällä työergonomialla”, Jani sanoo.