Bravida mukana parantamassa Ylöjärven ja Launeen K-Citymarkettien energiatehokkuutta

K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja vähentää oman toiminnan ja kuljetusten päästöt nollaan vuoden 2030 loppuun mennessä. Yksi merkittäviä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamisessa on kauppojen energiatehokkuuden parantaminen. Tästä on kyse myös Ylöjärvellä kauppakeskus Elossa sijaitsevan K-Citymarketin mittavassa energiatehokkuus- ja laajennushankkeessa. Bravida on mukana energiaremontissa ja vastaa LVV-urakasta sekä jäähdytyksen modernisoinnista. Lisäksi Bravida urakoi kohteen talotekniikan lämpö- ja vesityöt, joiden yhteydessä mm. kauppakeskuksen katolla oleva lämmöntalteenottojärjestelmä uusitaan.  

Uutiset Energiatehokkuus Lämmitys, vesi ja viemäri

”Talotekniikan uusimisella voidaan pienentää myymälätilojen energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia merkittävästi. Remontin yhteydessä myös ilmanvaihtokoneet uusitaan ja niiden yhteyteen asennetaan vedenjäähdytyskone. Edellä mainittujen toimenpiteiden ansiosta jäähdytyksestä tulee energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää”, Bravidan Tampereen LV-yksikön asennuspäällikkö Jukka Arvonen kommentoi.  

”Kiinteistön katolla oleva lämmöntalteenottojärjestelmä uusitaan. Tämän seurauksena kiinteistön hukkalämpö saadaan entistä tehokkaammin käyttöön ja lämmityksessä voidaan hyödyntää sekä kylmäjärjestelmän lauhdelämpöä että poistoilman lämpöä. Modernisoitu lämmöntalteenottojärjestelmä mahdollistaa myös energian tuottamisen kiinteistön erilaisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Lisäksi uusimme kohteessa myös vesi-, viemäri- ja vesijohtolinjoja, kun esimerkiksi henkilöstön sosiaalitilat siirtyvät kokonaan uuteen paikkaan”, Arvonen kuvaa urakan sisältöä.  

”Oman haasteensa urakkaan tuo luonnollisesti se, että myymälätilat ovat avoinna asiakkaille koko remontin ajan. Projektin tehokas läpivienti vaatii huolellista suunnittelua sekä tiivistä yhteistyötä niin tilaajan kuin muiden urakoitsijoiden kesken. Meillä on erittäin osaavia työntekijöitä, jotka ovat tottuneet työskentelemään tiloissa, joiden normaali käyttö tulee urakan aikana huomioida. Teemme mahdollisuuksien mukaan töitä myös öisin, jotta esimerkiksi kiinteistön vesikatkot voidaan ajoittaa niin, etteivät ne häiritse kauppakeskuksen muita asiakasyrityksiä”, Arvonen kertoo.  

”Meiltä löytyy tietoa ja taitoa toteuttaa erilaisia energiatehokkuushankkeita ja olemme mielellämme mukana heti hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien, jolloin voimme ehdottaa parhaat ratkaisut niin tilaajan kuin ympäristön kannalta. Olemme myös tehneet monenlaisia projekteja, joissa saneerauksia tehdään remontoitavien tilojen ollessa käytössä, joten urakoiminen asiakastiloissa turvallisesti ja mahdollisimman vähin häiriöin, on meille perustekemistä”, Arvonen päättää.  

Bravida tekee Lahden K-Citymarket Launeen KCM uudistus Vaihe II-hankkeen automaatiosaneerauksen 

Bravidan Lahden automaatioyksikkö on mukana paikallisen K-Citymarket Launeen energiatehokkuushankkeessa. Myös Launeen myymälätilat käyvät läpi kattavan remontin, jonka yhteydessä mm. talotekniikkaa päivitetään. Bravida Lahden automaatioyksikkö on ollut mukana jo hankkeen aiemmassa vaiheessa, jolloin kaupan kiinteistöautomaatiota saneerattiin. Tekniikan kehittyessä ja vastuullisuusraportoinnin vaateiden kasvaessa kiinteistöautomaatiota modernisoidaan entisestään.  

”KCM uudistus Vaihe II-hankkeessa teemme kiinteistöön automaation päivityksen. Urakan yhteydessä uusimme ja modernisoimme VAK alakeskukset. Päivityksen yhteydessä talotekniikan järjestelmien mittaroinnin piirin liitetään mm. kylmä- ja lämminvesi sekä lämpökoneiden sähkömittarit. Lisäksi automaatioon liitetään myös kiinteistön keskusmittareita”, Bravidan Lahden automaatioyksikön yksikönpäällikkö Jarmo Ahonen kuvaa urakkaa.  

”Kiinteistöautomaatiolla on keskeinen rooli erilaisten tilojen energiatehokkuuden seurannassa ja raportoinnissa. Järjestelmässä voidaan seurata eri tekniikoiden toimimista ja reagoida mahdollisiin vika- tai häiriötilanteisiin nopeasti. Järjestelmästä voidaan havaita myös mahdollisia kulutuspiikkejä ja hakea ratkaisua, miten kuormaa saataisiin jaettua tasaisemmaksi. Tällaisia toimenpiteitä voisi olla esimerkiksi erilaisten toimintojen ajoittaminen mahdollisuuksien mukaan yöaikaan, jolloin muu kulutus on maltillisempaa”, Ahonen kertoo. 

Kiinnostuitko palveluistamme? Ota yhteyttä!

Jukka Arvonen 
Tampereen LV-yksikön asennuspäällikkö

jukka.arvonen@bravida.fi
+358 40 355 7342

Jarmo Ahonen
Lahden automaatioyksikön yksikönpäällikkö
jarmo.ahonen@bravida.fi 
+358 50 561 0033